Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje

výlet pre seniorov do Kroměříža, v Českej republike dňa 24. 6. 2019

Program:

1. Prehliadka Kvetnej záhrady

2. Arcibiskupského zámku

Odchod z Bratislavy o 07.30 h z parkoviska pred miestnym úradom. Návrat do Bratislavy v podvečerných hodinách.

Termín prihlasovania do 10. 6. 2019 osobne na Miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21

Výška účastníckeho poplatku - podľa výšky príjmových pásiem:
Príjem do 365,- Eur ..........................1,00 Eur

Príjem od 365,01 do 565,- Eur .......5,00 Eur

Príjem od 565,01 Eur..........................10,00 Eur

Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85 alebo na www.ruzinov.sk

 

 

Vydanie: Jún 2019