Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje zájazd

VIANOČNÁ VIEDEŇ

26. novembra 2014

Program:

- odchod o 8:00 hod. z parkoviska miestneho úradu na Mierovej 21

- návšteva Čokoládovne v rakúskom Kittsee

- komentovaná prehliadka Viedenskej radnice

- návšteva vianočných trhov pred radnicou

- komentovaná prehliadka centra Viedne

- návšteva nákupného centra

- príchod do Bratislavy vo večerných hodinách

Cena:

- účastník zájazdu v autobuse hradí 5 €

Prihlasovanie:

- do 11. 11. 2014 osobne na miestnom úrade na Mierovej 21

Podmienky účasti :

- nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove

- potvrdenie o výške dôchodku

- výška dôchodku do 520 €, nad 520 eur samoplatca

- platný občiansky preukaz iba vo forme identifikačnej karty alebo platný cestovný pas

- európsky preukaz zdravotného poistenia

V prípade vyššieho záujmu ako je plánovaný počet účastníkov zájazdu, prebehne ich výber žrebovaním

Ďalšie info: Referát sociálnych služieb - 02/48 284 285

Vydanie: November 2014