Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO FLEXUM Mosonmagyaróvár v Maďarsku

27.10. 2014

PROGRAM:

- návšteva termálneho kúpaliska známeho liečebným účinkom na ochorenie pohybového ústrojenstva

- návšteva Čokoládovne v Kittsee v Rakúsku

- príchod do SR v podvečerných hodinách

ODCHOD:

- o 8:00 h. z parkoviska miestneho úradu na Mierovej 21

- účastník zájazdu v autobuse hradí 5 €

PRIHLASOVANIE:

- osobne na miestnom úrade MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21

- do 13.10. 2014

PODMIENKY ÚČASTI :

- nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove

- potvrdenie o výške dôchodku, nad 520 eur samoplatca

- platný OP vo forme identifikačnej karty alebo platný cestovný pas

- európsky preukaz zdravotného poistenia

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Referát sociálnych služieb, tel. č. : 02/48 284 285

Vydanie: September 2014