Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje ZÁJAZD PRE SENIOROV TEERMÁLNE KÚPALISKO CORVINUS VO VEĽKOM MEDERI - 17. február 2016

PROGRAM: Návšteva termálneho kúpaliska známeho liečebným účinkom na pohybové ústrojenstvo

CENA: Účastník zájazdu hradí 5 eur priamo v autobuse

- pri dôchodku nad 526,90 eur možnosť ísť ako samoplatca

ODCHOD: 8:00 z parkoviska pred miestnym úradom na Mierovej 21. PRÍCHOD do Bratislavy popoludní.

PRIHLASOVANIE: do 5. februára 2016 na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21

PODMIENKY ÚČASTI: nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove

- potvrdenie o výške dôchodku do 526,90 eur na osobu

- platný OP iba vo forme identifikačnej karty alebo platný cestovný pas

- európsky preukaz zdravotného poistenia

V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu, budú účastníci zájazdu vyžrebovaní

Ďalšie informácie:

Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov, tel. číslo 02/48 284 285

Vydanie: Január - Február 2016