Mestská časť pre seniorov: Čo robiť v Ružinove, ak ste akčný dôchodca?

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Koncerty, výlety, prednášky, workshopy, cvičenia, divadelné alebo filmové predstavenia, poradne. Akcie, ktoré zaplnia veľkú sálu domu kultúry, ale aj intímnejšie pre menšie skupinky – to je len zlomok z toho, čo Ružinov každoročne ponúka pre svojich seniorov. Stačí si len vybrať. A to sú aktivity, ktoré sú len pre našich rodičov alebo starých rodičov.

Ak ste senior v Ružinove, určite sa nebudete nudiť. Doobeda môžete zájsť na jogu, poobede workshop alebo odbornú prednášku, podvečer na koncert, do divadla alebo s vnúčatami do čitárničky. A napríklad v týchto dňoch naši dôchodcovia trénujú na Beh dobrých ročníkov, ktorý je súčasťou ČSOB maratónu a náš seniorský tím bude hájiť farby mestskej časti.

Akcie organizuje mestská časť, ktorá o nich pravidelne informuje na str. 2 Ružinovského echa, ale nájdete ich aj v Cultuse Ružinov a v jednotlivých spoločenských domoch alebo Ružinovskej knižnici.

Pravidlá prihlasovania

Na veľa akcií je vstup voľný a netreba sa vopred nikde zahlasovať. Pri výletoch je však dôležitá včasná registrácia, lebo ich organizácia vyžaduje viac práce. A napokon obľúbené workshopy, kde záujem výrazne prevyšuje možnosti úradu. V takýchto prípadov vyberáme účastníkov žrebovaním aj s vopred určenými náhradníkmi.

Oslavujme spolu

Ak máte v rodine oslávenca, ktorý má v najbližšom období 80, 90 alebo viac rokov, prihláste ho na slávnosť jubilantov. Harmonogram najbližších akcií nájdete naľavo pri tomto článku. Aj keď sa to teraz môže zdať priskoro, pre tých, ktorí by inak boli na Vianoce sami, organizuje mestská časť každoročne „Vianočnú večeru”.

Prihláste sa

Na stránkach nášho časopisu nájdete informácie o všetkých aktuálnych informáciách o programe, ktorý organizuje mestská časť. Viac o aktivitách našich ostatných organizácií nájdete na ich webových stránkach, facebookových profiloch, na plagátoch v priestoroch spoločenských domov a miestneho úradu a informácie posielame aj prostredníctvom SMS. Ak máte pocit, že niektoré z akcií by mohli vašich rodičov alebo starých rodičov zaujať, určite ich prihláste. Budeme sa na nich tešiť!

Informácie o akciách pre seniorov, prihlasovanie na výlety a workshopy: alena.hrevusova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451

Registrácia na slávnosť jubilantov: izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452

 

Vydanie: Marec 2020