Milí Ružinovčania

iste ste si všimli, že naše spravodajstvo za ostatný čas nabralo druhý dych a celkom rozpoznateľný kurz. Nielen, že sme ho osviežili mladými a šikovnými redaktorkami, ale šéfredaktor Milan Stanislav dodal spravodajstvu vnútorný poriadok a vyváženosť. Témy, ktorým sa venujeme, sú rýdzo ružinovské a vám blízke. Dominujú tri tematické okruhy - seniori, školstvo a životné prostredie.

Život našich seniorov nás zaujíma v prvom rade preto, lebo sú to ľudia, ktorí v Ružinove zanechali kus života a treba povedať, že ich aktivity ani teraz nie sú nezaujímavé.

Školstvo nás zaujíma preto, lebo je to celospoločensky dôležitá téma.  Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú, je potrebné neustále zveľaďovať a my máme povinnosť na to poukazovať.

No a životné prostredie preto, lebo v ňom žijeme všetci a malo by nás všetkých teda zaujímať, v akom stave sú naše ružinovské parky, chodníky, výstavba a športoviská.

Budeme sa snažiť aj naďalej spravodajstvo rozvíjať, pretože informácie sú krvou každého média.

Z tohto uhlu pohľadu a po dohovore s konateľom televízie Jánom Buocikom sme prikročili k úprave programovej štruktúry a rušíme výrobu dvoch zábavnejšie ladených relácií.

Milí Ružinovčania, snažím sa s vami odkomunikovať všetky zmeny, ktorými televízia prechádza, či sú dobré, alebo o ich účinku nie sme úplne presvedčení. Ale to obvykle ukáže až čas.

Igor Adamec

Riaditeľ Televízie Ružinov

Vydanie: Marec 2014