Milí Ružinovčania

ďakujeme!

Ďakujem vám za účasť v spojených komunálnych a župných voľbách v Ružinove. Voľby sú oslavou demokracie a čím viac voličov sa ich zúčastní, tým sú ich výsledky férovejšie a reálnejšie odzrkadľujú vôľu ľudí.

Ďakujem vám za podporu pre pokračovanie v mojej práci vášho starostu. Doposiaľ sa žiadnemu ružinovskému starostovi nepodarilo prekonať hranicu 10-tisíc hlasov. Vy ste mi ich dali 19 283. Je to najsilnejší mandát pre starostu Ružinova, aký ste kedy komu udelili. To, čo teraz cítim, viem zhrnúť do troch slov: zodpovednosť, zadosťučinenie a záväzok.

Zodpovednosť, ktorú mám za výkon funkcie starostu a za to, aby sa mi ako vášmu starostovi o štyri roky znovu podarilo splniť hlavný cieľ: byť pripravený odovzdať Ružinov v lepšom stave, než v akom som ho po voľbách preberal. Zadosťučinenie za vaše ocenenie našej práce, ktorú sme s celým tímom poslancov a zamestnancov nášho úradu robili. A záväzok voči vám čestne a vo verejnom záujme vykonávať svoj mandát. Záväzok, ktorý je o to silnejší, o čo väčšiu podporu ste mi dali.

Ešte raz vám ďakujem za každý jeden hlas. A sľubujem, že od prvého dňa budeme pracovať pre všetkých Ružinovčanov. Blahoželám zároveň všetkým zvoleným poslancom, aj nášmu staronovému primátorovi a županovi, s ktorými si prajeme výbornú spoluprácu v prospech mesta, kraja a samozrejme Ružinova.

Váš starosta

P.S.: Rád by som sa poďakoval aj stovkám ľudí, ktorí v našich komisiách zabezpečovali hladký priebeh volieb. Kolegovia na úrade ich pripravovali celé mesiace a volebný deň fungoval ako mal aj vďaka zamestnancom škôl, našej VPS a celý deň boli v pohotovosti aj kolegovia z miestnej a štátnej polície. 

 

Vydanie: November 2022