Milí Ružinovčania

Ružinov je jedným z najlepších miest pre život nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Svedčí o tom aj to, že za posledné roky práve v našej mestskej časti pribudol najvyšší počet obyvateľov zo všetkých miest a obcí v celej krajine. Kým tisíce miest a obcí na Slovensku pomaly vymierajú, u nás podľa výsledkov posledného sčítania ľudu pribudlo viac ako 12-tisíc Ružinovčanov.

To všetko však pred nás kladie mnohé výzvy. Viac obyvateľov znamená plnšie školy a škôlky, viac áut, menej miesta pre nás všetkých. Boj o ochranu sídlisk, kde je každý voľný priestor lákadlom pre developerov, je veľmi náročný.

Najintenzívnejšie sa rozvíja nový bratislavský "downtown" na Nivách - priestor okolo ulice Mlynské Nivy, od Košickej až po Hraničnú v Prievoze. Práve tu má hlavné mesto na stole desiatky developerských projektov, ktoré by spolu mohli priniesť bývanie až pre 30-tisíc nových obyvateľov. Pre porovnanie, na tomto malom území môže pribudnúť toľko obyvateľov, ako má celý Liptovský Mikuláš alebo dvakrát toľko ako Senec.

Hoci výškovú výstavbu v tejto lokalite plánovali už za socializmu, takýto prudký rast je veľmi nebezpečný. Nie je možné, aby vznikli tisíce nových bytov bez toho, aby zároveň vznikli nové školy, škôlky, dopravné riešenia vrátane nových električkových trás, kultúrne a športové priestory, či dokonca nový kostol. Preto začalo hlavné mesto pripravovať miestnu urbanistickú štúdiu, vrátane dopravných riešení, ktoré zaručia, že tisíce nových Ružinovčanov v budúcnosti nespôsobia dopravný kolaps.

Je mi ľúto, že takéto plánovanie neprišlo už o desať či dvadsať rokov skôr. Za Ružinov vám však môžem sľúbiť, že budeme v celom procese dbať nielen na rozvoj, ale najmä na ochranu záujmov vás, súčasných obyvateľov Ružinova. Váš starosta

 

Vydanie: Apríl 2023