Milí susedia, vážení Ružinovčania,

tento príhovor píšem niekoľko dní pred hlasovaním o rozpočte. Ružinov bude tento rok hospodáriť so sumou viac ako 50 miliónov eur. Väčšina však hneď smeruje do škôl, škôlok a sociálnych zariadení. Na investície a rozvojové projekty tak zostáva len zlomok z týchto peňazí.

Rok 2020 bude pre nás najmä rokom detí a rokom zlepšovania situácie s parkovaním. Ako prvé musíme riešiť, čo nás najviac páli. Plánujeme začať stavať novú škôlku pre takmer 90 detí a musíme postaviť aj novú základnú školu. Zrevitalizovať plánujeme niekoľko detských ihrísk. Významnou je pre nás aj doprava: z prvej rezidentskej zóny, ktorú sme spustili na 500 bytoch, majú podľa reakcií obyvatelia radosť. Tento rok by sme radi pripravili rezidentské zóny na území celých Nív až po Bajkalskú ulicu. Pripravujeme opatrenia na „skľudnenie“ dopravy v uličkách, kadiaľ si tranzitujúce autá skracujú cestu – najskôr pre Prievoz a časom by som rád niektoré z týchto opatrení preniesol aj na Trnávku. A verím, že ak vy sami - obyvatelia konkrétnych sídlisk - budete súhlasiť, začnú pribúdať aj nové parkovacie domy. Budeme pokračovať aj v rekonštrukciách ciest, chodníkov, budov a postupne, ale intenzívnejšie a snáď aj kvalitnejšie než v minulosti. Po stabilizovaní finančnej situácie vo VPS opäť zvyšujeme sumu, ktorá bude smerovať do údržby a zveľaďovania zelene. A ak sa podarí, radi by sme pripravili aj plán skrášlenia trhoviska na Miletičovej ulici. Na úrade vytvoríme moderné klientske centrum a naplánovali sme aj rekonštrukciu sídla našej mestskej polície a hasičskej zbrojnice, ktorá tak obnoví nielen jej historickú hodnotu, ale pomôže hasičom profesionalizovať ich prácu a chrániť bezpečnosť v celej mestskej časti. Váš starosta

 

Vydanie: Január - Február 2020