Moderné školy v Ružinove: Pomoc pre deti aj pre životné prostredie

Budovať školy je nevyhnutné. Avšak dnes už ide o viac ako len o holé múry. Niekoľko inovácií testuje aj ZŠ Borodáčova. Okrem učebne so špeciálnym osvetlením sa môže pochváliť mimoriadnym vybavením na odhlučnenie tried. Patria pritom k prvým v Bratislave. 

Prostredie, v ktorom trávia deti čas, výrazne ovplyvňuje schopnosť učiť sa. Mnohí z nás si pamätajú, ako sme na hodinách zaspávali, alebo prichádzali „ohučaní“.

Pozrime sa teda na hlučnosť v školských triedach... Prieskumy vo svete ukázali, že priemerná hladina hluku v triedach je vyššia ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré dokonca prekonali aj hustú cestnú premávku (75 dB). Chodby a jedálne sa približovali k úrovniam vyše 80 dB.

Hluk a učenie

Vysoké hladiny hluku zhoršujú výsledky žiakov najmä z jazykov, vrátane materinského a matematiky, ale pri vyššom hluku majú problém najmä s pochopením čítaného textu. Bežná vrava v triede s priemernou hlasitosťou 65 dB má výrazný negatívny vplyv na slovné úlohy, počítanie a rýchlosť odpovedania na otázky. Absorpčné stropy, resp. panely na steny dokážu znížiť vnímanie hladiny hluku o polovicu. To mení situáciu v triede. Keď je totiž všetkých počuť a rozumieť, deti a učitelia začnú hovoriť tichšie a celkovo sa hlasitosť zníži až o 10 dB.

A bolo svetlo

Nejde však len o zvuk, ale aj o osvetlenie. To už majú nainštalované na ZŠ Borodáčova v triede, ktorá sa využíva najviac. Osvetlenie sa v nej vypína samo, keď už v triede nie sú žiaci ani učitelia. Ak sú však tam, vďaka senzoru sa prispôsobuje dennému svetlu. Šetrí sa tak nielen životné prostredie, zdroje energie, ale aj zdravie detí.

 

Vydanie: Apríl 2022