MŠ Exnárova a MŠ Západná sú už samostatnými škôlkami

Škôlky na Exnárovej 6 na Pošni a Západnej 2 na Ostredkoch sa od 1. Septembra osamostatnili ako dva právne subjekty. MŠ Exnárova bola dovtedy súčasťou právneho subjektu MŠ Bancíkovej, MŠ Západná patrila pod právny subjekt MŠ Piesočná na Trnávke. V praxi sa tak obe škôlky stali rozpočtovými organizáciami mestskej časti Ružinov a budú hospodáriť samostatne bez viazanosti na rozpočet inej materskej školy. MŠ Exnárova aj MŠ Západná budú mať svoje riaditeľky.

Zavŕšenie snahy o záchranu škôlky

O osamostatnenie škôlky na Exnárovej požiadala Rada materskej školy MŠ Bancíkovej a Občianske združenie rodičov a priateľov detí Púpava, teda rodičia detí z Exnárovej. Osamostatnenie považujú za zavŕšenie procesu snahy o vytvorenie ďalšej plnohodnotnej materskej školy na sídlisku Pošeň, ktorej zriaďovateľom bude mestská časť Ružinov. Škôlka niekoľko rokov bojovala o záchranu, keďže sa nachádzala v budove hlavného mesta a jej priestory chcela získať ZUŠ Exnárova. Ružinovu spoločne s rodičmi sa tomuto podarilo zabrániť a od minulého roka je MŠ Exnárova samostatnou budovou v správe mestskej časti. Na Exnárovej funguje 5 tried a navštevuje ju takmer 120 detí .

Najväčšia ružinovská škôlka si zaslúži samostatné fungovanie

O odčlenenie MŠ Západná 2 od materskej školy Piesočná požiadala riaditeľka škôlky na Piesočnej. Hlavným dôvodom je zlepšenie efektívnosti fungovania a riadenia škôlky na Západnej. MŠ Piesočná je na Trnávke a MŠ Západná na Ostredkoch s nepraktickou dostupnosťou medzi dvoma objektmi vzájomne. Zároveň je MŠ Západná najväčšou škôlkou v Ružinove – má až 9 tried a vyše 170 detí. Je tak škôlkou, ktorej by malo prospieť samostatné fungovanie a hospodárenie.

Miroslava Plesníková

Vydanie: September 2015