Musíme byť ohľaduplní a zodpovední

V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa Eva Bacigalová.

Bratislava finišuje s prípravami na zavedenie parkovacej politiky. Lokalita 500 bytov bola pilotným projektom Ružinova v rámci vytvárania rezidenčných zón a tento spôsob parkovania tu funguje až takmer rok a pol. Ako sa osvedčil?

Tunajší obyvatelia to nemali jednoduché práve preto, že štvrť 500 bytov sa stala prvou lokalitou, kde sa začalo zavádzať rezidenčné parkovanie. Takpovediac za jazdy sa ešte objavovali nedostatky, ktoré bolo potrebné odstraňovať, a špecifiká tohto sídliska, ktoré bolo potrebné brať do úvahy. Mnohí ľudia spočiatku frflali, pretože začali miznúť aj dovtedy úplne bežné parkovacie možnosti na chodníkoch.

Zdá sa však, že už oceňujú, že ako rezidenti komfortne zaparkujú na vyhradených miestach, a že celej štvrti veľmi prospel odliv množstva áut. Sama som zvedavá, či sa situácia zmení, keď bude spustená do prevádzky nová autobusová stanica. Týždňovkári pracujúci v zahraničí doteraz bežne odstavili svoje autá práve v 500 bytoch a nechávali ich tam od pondelka do piatku. Už teraz registrujú pretlak „cudzích“ áut obyvatelia priľahlých lokalít, kde sa na rezidenčné parkovanie ešte len čaká.

Okrem iného ste aj predsedníčkou komisie sociálnych služieb. Čo je pre vás za daných okolností prioritou?

Až jednu štvrtinu Ružinovčanov tvoria seniori, väčšinou starousadlíci, ktorí sa sem presťahovali v šesťdesiatych či sedemdesiatych rokoch minulého storočia ako mladí ľudia s rodinami. Dnes často žijú sami, a ak nemajú užšie vzťahy so susedmi, stávajú sa prakticky neviditeľnými. Sú naučení nežiadať o pomoc dokonca ani vtedy, keď ju naozaj potrebujú, a čo je ešte horšie – stávajú sa objektom záujmu všakovakých podvodníkov.

Aj na komisii sme sa zaoberali prípadom, keď takýto osamelý senior prepísal de facto na cudziu osobu svoj byt a, bohužiaľ, nie je jediný. Som rada, že miestny úrad poskytuje ružinovským seniorom v právnej núdzi prostredníctvom advokátskej kancelárie LD Legal bezplatnú pomoc. Na druhej strane máme v Ružinove stále viac ľudí v dôchodkovom veku, ktorí chcú žiť aktívne a komunitne, chcú sa stretávať, športovať či vzdelávať. Pre nich už čoskoro pribudne šieste denné centrum na Štrkovci.

Ružinov je jednou z najobľúbenejších častí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti?

Budem veľmi neobjektívna, lebo som Ružinovčanka prakticky celý život a celý život ho mám rada. Bývala som na Pošni, keď sa ešte len stavala, v Starom Ružinove, keď pre zmenu zmizla pôvodná Jégého aleja a namiesto nej vyrástlo nové sídlisko, a napokon som sa usídlila v najstaršej časti Ružinova na Nivách. Mne sa na Ružinove najviac páči jeho výborná poloha, či už dostupnosť historického centra a na druhej strane rýchly prístup k obchvatu a výpadovkám z Bratislavy. Potom jeho zeleň, štvrte ako Trnávka alebo Prievoz, ktoré si zachovávajú ráz dediniek v meste. No a nemôžem zabudnúť na naše ruže, fontány a množstvo prírodných vodných plôch. Ak by symbolom Ružinova nebola ruža, pokojne by ním mohla byť voda.

Vaším domovským obvodom sú Nivy. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť v tejto časti Ružinova?

Keďže práve v tejto lokalite pokračuje intenzívna výstavba v súvislosti s projektom Nové Nivy, dokončuje sa Klingerka či Zwirn, pribudnú aj ďalšie bytové domy a sťahovať sa sem budú pravdepodobne hlavne mladé rodiny, začína Nivy už veľmi intenzívne trápiť nedostatok miest pre deti v škôlkach a školách. Ružinov sa síce po viac ako päťdesiatich rokoch (!!!) ide pustiť do rozširovania kapacít a budovania prístavieb škôl, Nivy sú však tak husto osídlené, že na nich na podobný krok ani nie je miesto. Navyše mestská časť tu žiadne voľné pozemky nevlastní.

V historicky najstarších lokalitách Nív, teda v 500 bytoch, okolo Dulovho námestia až po Miletičovu ulicu sa tiež rýchlo končí životnosť stromov, ktoré boli vysadené pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Nepomohlo im ani budovanie nadstavieb, keď sa museli v dospelosti zrazu ťahať za slnkom aj o sedem metrov vyššie. Postupne bude potrebné aj z hľadiska bezpečnosti staré stromy odstraňovať a nahrádzať ich novými. Viem, rúbanie nie je populárne a naozaj nikoho neteší. Bude to však príležitosť opraviť chodníky napríklad na Kulíškovej či Trenčianskej, ktoré sú pre vydúvajúce sa korene stromov výrazne poškodené, a tiež budeme môcť sofory, z ktorých v každej ročnej dobe niečo opadáva, vymeniť za druhy, čo sú k životu v meste viac prispôsobené.

K Ružinovu patria aj Zlaté piesky, čo je tiež lokalita, ktorej sa venujete...

Áno, sú mojím obľúbeným oddychovým miestom v lete aj v zime. Však aj to je jeden z pokladov, ktorý v Ružinove máme, a nechránime si ho tak, ako by si zaslúžil. So skupinou nadšencov sme si „adoptovali“ východný breh jazera, kde sa systematicky staráme o čistotu, a v priebehu roka sme z pláží a priľahlých lesíkov vyzbierali už viac ako päťsto vriec s odpadkami všetkého druhu. Cez leto je naša práca ešte intenzívnejšia, pretože mnohým rekreantom sa stále ťaží odniesť si vlastný odpad domov a deravú nafukovačku, použitú detskú plienku alebo zvyšky melónu pokojne strčia pod krík. Vďaka podpore odboru životného prostredia na miestnom úrade, spolupráci s Ružinovským podnikom a aj so Správou telovýchovných a rekreačných zariadení sa nám darí rôzny odpad pravidelne odvážať a toto leto pribudne aj niekoľko nových smetných košov. Vo vesmíre je to možno nič, ale neviete si ani predstaviť, ako veľmi ma to teší. Zlaté piesky budú zas o čosi krajšie. 

 

Vydanie: Júl - August 2021