Na nápady obyvateľov išlo 160 tisíc

Ružinovčania patria medzi ľudí, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú. Dôkazom toho sú žiadosti, ktoré takmer okamžite po zverejnení grantovej výzvy „zaplavili“ miestny úrad.

Celkovo bolo v tomto roku prijatých 103 projektov. Napriek tomu, že nejde o rekordne vysoké číslo, bolo z čoho vyberať. „Projekty boli veľmi rôznorodé, nápadité a inteligentné. Od aktivít zameriavajúcich sa na základnú či materskú školu, cez komunitné a športové až po veľké, doslova sofistikové aktivity“, priblížil Martin Patoprstý, člen grantovej komisie. „Veľmi pekné projekty boli tie, ktoré predkladali občianske združenia popri školách. Spolupracovali tu napríklad rodičia s deťmi a učiteľmi. Sama inklinujem ku komunitným projektom, takže tieto projekty ma veľmi potešili,“ doplnila predsedníčka grantovej komisie Lucia Štasselová. Ktoré projekty najviac zaujali členov grantovej komisie?„Pre mňa top projekt? Pod názvom Pohoda a relax pri Fontáne pre Zuzanu OZ Fontána pre Zuzanu pod taktovkou Ivana Vlka, ktorý svojím občianskym postojom a entuziazmom zlákal mladých starších i skôr narodených zveľadiť vnútroblok v Starom Ružinove, kde sa nachádza fontána lásky z filmu Fontána pre Zuzanu, a tým podčiarkol význam rozvoja komunitného života a osobnej angažovanosti prispievať k skrášľovaniu svojho okolia“, tvrdí podpredsedníčka grantovej komisie Mária Barancová.

Komisia pridelila finančné prostriedky 49 žiadateľom. Minimálna výška dotácie na jeden projekt bola 500 eur a maximálne mohol žiadateľ dostať 5000 eur. Projekty sa týkali šiestich oblastí: kultúrno-spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj komunitného života. Na tento účel bola komisiou prerozdelená čiastka vyššia ako 160 tisíc eur. Zo všetkých projektov boli tri žiadosti vyradené a nepodporených bolo 51 projektov. Rozhodnúť, ktorý projekt dostane „zelenú“, nebolo jednoduché. Kto grant získa alebo nie bolo výsledkom dlhých diskusií, ktoré často trvali až niekoľko hodín. „Je nám všetkým členom grantovej komisie úprimne ľúto, že sme nepridelili a tým nemohli uspokojiť všetkých žiadateľov, uvedomujúc si ich námahu a snahu za predloženie projektov. Máte šancu , nekončíme s grantovým programom, ba naopak, ohlasmi občanov, predkladateľov a realizátorov projektov máme priam výzvu pokračovať a mnohí vyjadrujú obrovskú podporu tejto skvelej myšlienke“, tvrdí Mária Barancová. Členovia komisie v týchto dňoch kontrolujú či žiadatelia využili získanú dotáciu na ten účel, ktorý aj mali. Z tohto dôvodu pravidelne organizujú výjazdy. „Celkovo ma oslovilo najviac asi Domino. Je to trošku paradox, pretože boli úspešnými žiadateľmi už v minulom roku. Boli sme sa tam pozrieť aj s členmi komisie ako sa čerpali tie prostriedky a v zásade odporúčam každému kto môže, aby videl ako sa reálne majú vyčerpať peniaze, ktoré sú určené,“ tvrdí Marián Gajdoš, jeden z členov komisie. V mnohých prípadoch sú už práce na realizácii projektov v plnom prúde. Udelené peniaze musia príjemcovia grantov využiť najneskôr do 15. novembra.

Veronika Vasilková

Vydanie: Október 2016