Na R7 nastupuje výkup pozemkov

Takmer 7-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R7, ktorá pôjde aj cez Ružinov, teda uzol Prievoz-Ketelec má už územné rozhodnutie. Na stavebné povolenie pre realizáciu R7 potrebuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) doriešiť majetkovoprávne vyrovnanie s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré má rýchlostná cesta viesť. Od vlastníkov ich bude odkupovať alebo si prenajímať. Tu sa bude rozlišovať trvalý alebo dočasný záber pozemku, teda jeho používanie napríklad na zriadenie staveniska, trasovanie inžinierskych sietí a podobne. V prípade dočasného záberu pôjde o nájom pozemku na 1-3 roky.

Najviac zaujímala ľudí cena

Majetkovo právne vyrovnanie na úseku Prievoz-Ketelec bolo témou nedávneho stretnutia Národnej diaľničnej spoločnosti s dotknutými vlastníkmi pozemkov, ktorých je približne 280. Trasa R7 na území Ružinova zasahuje najmä do Malého Páleniska a jeho okolia. Nachádzajú sa tu poľnohospodárske pozemky, chatky, záhrady, aj rodinné domy. „Ja som bola zvedavá najmä na cenu, za ktorú budú od nás vykupovať pozemky. Prišla mi ale nízka oproti tým poľnohospodárskym pozemkom v Podunajských Biskupiciach, ktoré vykupovali. Samozrejme, máme tam aj chatky, ktoré niektorí aj obývajú a bolo dôležité vedieť dokedy sa treba vysťahovať,“ uviedla svoje hlavné otázky jedna z dotknutých obyvateliek Sylvia Matíková. „Cena za meter štvorcový pozemkov v tomto úseku plánovanej rýchlostnej cesty je individuálna. Pohybuje sa od päťdesiat do osemdesiat eur,“ ozrejmila predpokladanú výkupnú cenu hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Zároveň dodala, že ku každému prípadu bude NDS pristupovať individuálne, najmä kvôli rôznym prípadom, ktoré môžu nastať. „Čo s pôdou nezistených vlastníkov? To je aj môj prípad, zatiaľ som sa ale nič konkrétne nedozvedela. Viem približne, čo mám spraviť, konečné riešenie mi snáď teraz poradia kompetentní. Nepríjemne ma prekvapil dátum, do ktorého chcú mať vyriešené všetky právne záležitosti, a to do konca tohto roka. To znamená, že dovtedy budeme musieť asi všetko vysťahovať,“ vyjadrila svoje obavy Štefánia Ďurčeková. „Ku každému takémuto prípadu plánujeme pristupovať individuálne a vlastníci takýchto nehnuteľností ich budú môcť využívať zhruba do konca tohto roka. Do tohto dátumu plánujeme mať vysporiadané všetky pozemky s týmito vlastníkmi,“ potvrdila Eva Žgravčáková.

Predaj či vyvlastnenie?

Kúpnu cenu za pozemok určuje znalecký posudok ako cenu stavebného pozemku podľa trhovej hodnoty. Ak vlastník pozemku podpíše kúpnu zmluvu s NDS a do 15 dní od doručenia ju zašle naspäť, prináleží mu k tejto sume navyše ešte 20%. Ak ju nepodpíše, na rad by malo prísť vyvlastnenie vzhľadom na to, že diaľnice a rýchlostné cesty sú v zmysle platných právnych predpisov stavby vo verejnom záujme, kde je možné vyvlastnenie. Vlastník tak napokon dostane iba to, čo určí znalec, čiže príde o 20% navyše. „Pred vyše 35 rokmi som si tam postavil rodinný domček. Mám tam veľa vecí, je kompletne vybavený na bývanie a teraz o to prichádzam. A neviem čo a kam ďalej,“ uviedol so smútkom v hlase Ján Rajtár. Aj v prípade domov či chatiek budú diaľničiari pri výkupe postupovať podľa ceny určenej znalcom. Majetkovo právne vyrovnanie ešte zabezpečí NDS, potom už projekt preberá ministerstvo dopravy. „Podľa nášho aktuálneho harmonogramu by sme mali mať vydané a aj právoplatné stavebné povolenie v marci budúceho roka, čiže výstavba by mohla začať v apríli. Samozrejme, za predpokladu, že budeme mať vysúťaženého koncesionára, ktorý projekt zrealizuje a následne ho bude 30 rokov prevádzkovať a udržiavať, plus budeme mať zabezpečené financovanie projektu,“ informoval o približnom časovom rámci výstavby Peter Špalda, projektový manažér pre projekt D4, R7 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Výstavba R7 a nultého obchvatu D4 by totiž mala byť financovaná formou PPP teda projektu verejno-súkromného partnerstva. V najbližších dňoch by mali byť známi štyria koncesionári, ktorí postúpia do užšieho výberu. Ministerstvo odhaduje začiatok výstavby na apríl budúceho roka, celá realizácia by mala trvať maximálne štyri roky. Plánovaná R7 začína v Bratislave v križovatke Prievoz s diaľnicou D1. Ďalej smeruje južným Slovenskom v blízkosti cesty I/75 a mestách Dunajská Streda, Nové Zámky, Veľký Krtíš. Pri Lučenci končí v rovnomennej križovatke s rýchlostnou cestou R2. Je súčasťou európskej cesty E575.

Marianna Šebová

Grafika: NDS

Vydanie: Júl - August 2015