Na Trenčianskej pribudli prvé bratislavské cyklosemafory

Na cyklotrase na Trenčianskej ulici pribudli cyklosemafory. Sú prvými v Bratislave. Nachádzajú sa na križovaní cyklotrasy s Miletičovou ulicou. Zároveň došlo k úprave križovatky, čím sa cyklistom uľahčil a skrátil prejazd cez ňu. Predtým tu bolo zábradlie a cyklisti museli komplikovane prechádzať cez viac prechodov pre chodcov, kým križovatkou prešli. Cyklosemafory a úpravu cyklotrasy zrealizovala mestská organizácia STaRZ, ktorá je správcom cyklotrasy.

Vydanie: September 2015