Na Trnávke čoskoro otvoria dve nové triedy pre škôlkarov

Mestská časť Ružinov ešte v priebehu septembra otvorí novú materskú školu s dvoma triedami pre približne 40 detí.

„Triedy vznikli rekonštrukciou poschodia v budove školskej jedálne na Vietnamskej ulici na Trnávke. Poschodie bolo nevyužité a dalo sa prerobiť pre škôlkarov, tak sme sa do tohto projektu pustili," povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. Rekonštrukčné práce sa realizovali počas letných prázdnin. Triedy na Vietnamskej budú patriť pod Materskú školu Piesočná.

Náklady na vytvorenie tried vrátane vybavenia predstavujú vyše 120 tisíc eur. "Na vybudovanie dvoch tried na Vietnamskej sme sa uchádzali o dotáciu z ministerstva školstva, ktoré v tomto roku podporuje zvýšenie kapacít materských škôl," doplnil ružinovský starosta. Rezort školstva Ružinovu odsúhlasil dotáciu 92 tisíc eur na vybudovanie škôlky na Vietnamskej. Okrem toho bola mestská časť úspešná vo výzvy Bratislavského samosprávneho kraja Naša škôlka, náš kraj, v rámci ktorej BSK sumou 9 tisíc eur podporí vybudovanie detského ihriska pri novej škôlke na Vietnamskej ulici. Minulé leto Ružinov vybudoval vyše 100 miest pre škôlkarov, kapacita škôlok je však stále nedostačujúca.

(mp)

Vydanie: September 2015