Na zámok, na vláčik, do vínnej pivnice

Ružinovskí seniori majú za sebou poznávací výlet na Moravu. Opäť ich prilákalo Znojmo, ale tento raz aj s návštevou zámku vo Vranove nad Dyjí.

„Tento rok sme výlet do Znojma ozvláštnili návštevou barokového skvostu na skale, zámku vo Vranove nad Dyjí. O výlet bol obzvlášť veľký záujem. Prihlásilo sa nám až dvesto seniorov, z ktorých sme vylosovali sto šťastlivcov,“ uviedla Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu. V programe výletu prišiel na rad ako prvý. „Pikoškou je napríklad, že sem chodieval v polovici osemnásteho storočia cisár Karol VI., ktorý tu navštevoval vtedajšiu majiteľku zámku,“ poodhalila zopár tajov zámku jeho kastelánka Miroslava Janíčková. V zámku je aj veľa technických pamiatok ako napríklad vodná veža, ktorá slúžila na čerpanie vody priamo z rieky Dyje. V spoločnosti sprievodcov sa stovka seniorov pustila do obdivovania krás vnútra barokového zámku na skale. Nechýbali ani zaujímavosti z histórie. „Veľa som o tomto zámku čítal, tak som ho chcel vidieť na vlastné oči. Dozvedel som sa od sprievodcov napríklad kto ho kedy vlastnil, kedy bol zreštaurovaný. Upútal ma ale najmä interiér, ktorý je zachovaný, tak ako aj obrazy a nádherné lustre,“ s nadšením opisoval svoje dojmy z barokového zámku dôchodca Michal. Z Vranova nad Dyjí sa seniori presunuli do kráľovského mesta Znojmo. Tu vymenili autobusy za výletný vláčik a spravili si okružnú jazdu cez Znojmo. Po osobnom voľne v centre Znojma, nasledovala obľúbená návšteva Louckého kláštora aj s ochutnávkou vín. Za celodenný výlet na juh Moravy zaplatili seniori len symbolickú cenu päť eur. Zvyšok im už tradične hradila mestská časť Ružinov.

Marianna Šebová

Foto: archív MÚ Ružinov

Vydanie: November 2014