Najčastejšie otázky

Koľko kariet môže dostať rezident?

Na jeden byt je možné vydať nanajvýš tri rezidentské karty – prvú za 39 eur, druhú za 150 eur a tretiu za 500 ročne. Jedna osoba však môže dostať len jednu kartu – ostatné autá musia byť vedené na iných členov domácnosti.

Potrebujete zaparkovať v inej zóne?

Vďaka bonusovej karte môžete parkovať dve hodiny denne aj v inej zóne. Karta stojí 10 eur ročne, ale nie je možné využívať ju v tarifnom pásme A.

Aké pravidlá platia pre parkovanie vo vnútroblokoch?

Na rozdiel od iných častí rezidentských zón, vo vnútroblokoch môžu parkovať výlučne len rezidenti.

Budú môcť vo vnútroblokoch parkovať služobné dodávky?

Nie, výlučne osobné autá držiteľov rezidentských kariet.

Dostali ste po nehode náhradné auto?

Držitelia kariet majú nárok maximálne 4-krát do roka požiadať o dočasnú zmenu priradeného EČV na celkovo 21 dní. V prípade, že by ste vozidlo využívali dlhšie, je nutné doložiť potrebné doklady.

Vlastníte v zóne apartmán (nie byt)?

VZN Hl. mesta SR Bratislava hovorí o tom, že rezidentskú kartu môžu získať len obyvatelia s trvalým pobytom v zóne, ktorí tu žijú v byte. Apartmán je však v zmysle stavebného zákona nebytový priestor. 

 

Vydanie: Jún 2022