Nájomné byty

 

Voľné nájomné byty už majú nových nájomcov

V ružinovskom nájomnom dome na Vietnamskej ulici bude mať 22 voľných bytov nových nájomcov. Rozhodla o nich bytová komisia, ktorej členmi sú aj zástupcovia verejnosti. Záujem o bývanie na Vietnamskej bol veľký.

Celkovo prišlo bytovej komisii až 177 žiadostí na tieto byty. Nie všetci, ktorí mali o ne záujem, boli však obyvatelia Ružinova, ani nepreukázali päťročné pôsobenie v Ružinove. Takisto nie každý doplnil svoju žiadosť o všetky potrebné doklady, aj napriek výzvam od komisie. Takéto žiadosti vypadli z rozhodovania komisie. Keďže každý žiadateľ mal jedinečnú rodinnú situáciu, bolo takmer nemožné stanoviť striktné kritéria pre posudzovanie žiadostí. Zásadné podmienky však určuje nové všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov. „Prihliadali sme na rodinné a bytové pomery, ale samotné bodové hodnotenie bolo názorom toho ktorého člena komisie. Výsledné hodnotenie považujem za objektívne a pridelenie bytov optimálne k typom voľných bytov,“ objasnil proces rozhodovania bytovej komisie jej predseda Vladimír Sloboda, zástupca starostu Ružinova.

Učitelia dostanú viac, policajt má výnimku

O nájomné byty na Vietnamskej ulici 41 mohli požiadať tri skupiny Ružinovčanov: rodiny s deťmi, bezdetné rodiny a učitelia resp. ľudia, ktorí pôsobia v oblasti rozvoja mestskej časti. Práve posledná kategória mala dostať 30% z voľných nájomných bytov, rozhodli o tom ešte  koncom minulého roka prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia ružinovskí poslanci. „Kategórii, v ktorej boli najmä učitelia, sme pridelili 8 z 22 bytov. Takže kvótu sme mierne prekročili. Dôvodom bol najmä typ týchto voľných bytov,“ ozrejmil predseda bytovej komisie. Jedinú výnimku pri posudzovaní žiadostí o nájom bytov členovia komisie urobili v prípade mestského policajta. Navrhli prideliť mu byt na Listovej ulici. Nachádza sa v budove, kde zároveň sídli mestská polícia.

Všetky byty na Vietnamskej obsadené

Noví nájomcovia bytov na Vietnamskej už majú uzatvorené zmluvy, postupne sa sťahujú. Voľný nezostal ani jeden byt. Na nasťahovanie si však budú musieť niektorí ešte počkať. Osem bytov si vyžaduje najprv rekonštrukciu, noví nájomcovia do nich prídu zrejme od októbra. Po novom museli všetci noví nájomcovia zložiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného - peniaze sa použijú v prípade, ak by mali problémy s platením za byt. Zároveň s nimi Ružinov uzavrel zmluvy maximálne na tri roky, v prípade zdravotne ťažko postihnutej osoby to môže byť na 10 rokov. Ružinov však má k dispozícii okrem vlastných nájomných bytov aj byty hlavného mesta, tie sú ešte voľné. „Pri nájomných bytoch na Listovej ulici ide najmä o núdzové bývanie, keďže prevažná časť bytov sú garzónky bez kuchyne a majú, jemne povedané, minimalistické rozmery. Riešením ich obsadenia sa bude bytová komisia zaoberať na ďalších zasadnutiach. Musíme dôkladne zvážiť, koľko z týchto bytov necháme ako núdzovú rezervu a koľko z nich môžeme obsadiť,“ povedal na margo mestských bytov predseda bytovej komisie.

Marianna Šebová

Foto: archív

 

 

 

Vydanie: September 2012