Nájomné byty

Prvé nájomné byty budú postavené v Ružinove na Terchovskej ulici v Trnávke. Bratislava získa 82 bytov, pribudnú parkovacie miesta pre nových aj súčasných obyvateľov a aj ďalšia občianska vybavenosť. 

Prieskumy hovoria jednoznačne - ľudia sa dožadujú väčšieho počtu nájomných bytov. Na druhej strane však majú obavy, aby v pekných lokalitách nevyrástli neprimerane vysoké budovy. A presne tomu sa podarilo autorom víťazného projektu vyhnúť. Nepriniesli žiadne vysoké budovy, len príjemné 3 a 4-podlažné domy, ktoré zapadnú do prostredia. Takto vyzerá projekt, ktorý Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil obyvateľom z okolia miesta, kde sa táto výstavba plánuje.

Atraktívne zadanie zabezpečilo mestu rekordnú účasť. O potenciálnu zákazku (architektonické a súvisiace služby, autorský dozor apod.) sa uchádzalo 73 účastníkov, ktorí predložili 76 projektov. Pri víťaznom projekte architektonickej kancelárie The Büro, s.r.o. komisia ocenila práve spomínané citlivé začlenenie do prostredia. Zabúdať sa však nesmie ani na súčasných obyvateľov. Mestská časť mala tri základné požiadavky, ktoré sa už v tejto chvíli riešia – upraviť vnútrobloky na Banšelovej, vybudovať kontajnerové stojiská a vyriešiť problém s parkovaním. Nové 1, 2 a 3-izbové byty budú slúžiť ako nájomné a náhradné bývanie, ktoré v Bratislave zúfalo chýbajú. Podiel nájomných bytov v Rakúsku tvorí až 42 percent z celého bytového fondu, v Česku 21 a v Bratislave len 1 percento.

Čo sa bude diať ďalej?

Samotná výstavba nezačne zajtra. Aj keď je projekt v súlade s územným plánom, predtým ešte treba absolvovať niekoľko ďalších krokov.

■ spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

■ výrubové konanie – ak sú na mieste stavby stromy alebo kríky určené na výrub

■ EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie

■ získavanie stanovísk dotknutých orgánov

■ územné konanie

■ vypracovanie projektu pre stavebné povolenie

■ stavebné povolenie

■ výber zhotoviteľa stavby

■ stavba

 

 

Vydanie: Apríl 2020