Najväčšie kolo mlynské na Západnej

V Materskej škole na Západnej ulici sme sa v júni netradičným spôsobom rozlúčili s predškolákmi a to vytvorením ustanovujúceho rekordu Najväčšie kolo mlynské.

Nakoľko máme veľa detí a kolo by sa nezmestilo na náš dvor, rozhodli sme sa rekord realizovať na veľkej trávnatej ploche v blízkosti MŠ. Všetci sme sa chytili za ruky a spoločne sme vytvorili veľký kruh. Najprv sme si kolo vyskúšali na „nečisto“ a potom sa za spevu detí rozkrútilo na „plné obrátky“. Naša akcia zaujala i mamičky na materskej dovolenke, ktoré boli práve na prechádzke so svojimi detičkami a pridali sa k nám. Detská pieseň kolo mlynské sa ozývala celými Ostredkami. Do rekordu sa zapojilo 191 detí a dospelých.

Slávka Blahová, autor rekordu

Foto: Milan Perfecký

 

Vydanie: Júl - August 2017