Nám to neublíží, iným to môže pomôcť

Študenti 1. Súkromného gymnázia v Bratislave sú vedení k dobrovoľníckej činnosti už od najnižších ročníkov. Učitelia ich vedú k tomu, že treba pomáhať a študenti sa potom už samovoľne angažujú v aktivitách, ktoré im škola ponúka.

Jedna z nich spočíva v prepojení mladšej generácie so staršou, pričom spoločným menovateľom je moderná technika. Študenti totiž pomáhali ružinovských seniorom poodhaliť „tajomstvá“ práce s počítačmi. „Senior dostal vlastného inštruktora v podobe študenta a ten sa mu venoval podľa individuálnych potrieb,” objasnila Ľubica Joštová, učiteľka z gymnázia na Bajkalskej. Škola spolupracuje aj so Spojenou školou na Mokrohájskej ulici, kde ich doučujú angličtinu. Tú doučujú aj v škole na Svrčej ulici, kde sú deti so zrakovým hendikepom, okrem toho tam pomáhajú organizovať aj šachový krúžok. Okrem výučby iných sa študenti zapájajú aj do dobrovoľníctva priamo v uliciach, konkrétne do verejných zbierok. Počas vlaňajšej Nezábudky, zbierky Ligy za duševné zdravie, sa 50-tke gymnazistov podarilo vyzbierať najväčší obnos peňazí spomedzi všetkými bratislavských škôl. Ako víťazná škola získali študenti tri stoeurové poukážky do potravinového reťazca, ktoré sa ale rozhodli posunúť ďalej. Dostal ich detský domov v Kolárove, niektorí so študentov s ním už v minulosti spolupracovali, keď pomáhali pri organizovaní rozličných táborov. „Myslím si, že tie deti to potrebujú určite viac ako my. Rozhodovali sme sa medzi viacerými organizáciami, ale rozhodli sme sa pre deti z detského domova, lebo k nim máme najbližšie. Sami sme ešte deťmi,” uzavrela jedna zo študentiek zapojených do zbierky.

Marianna Podlucká

Foto: Marianna Šebová

 

 

Vydanie: Jún 2017