Naše mesto

Naša materská škola Exnárova 6 ,sa aj tento rok prihlásila a zúčastnila sa projektu "Naše mesto". Tento projekt už 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom - vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne sa tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú do rovnakých tričiek a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce. 

Našej materskej škole tento rok pomohli dobrovoľníci namaľovať plot okolo školského dvora. Dobrovoľníci pracovali s nadšením a s radosťou, čo bolo vidieť na ich dobre odvedenej práci. 
Aj touto cestou sa im chceme veľmi pekne poďakovať. 
 
Kolektív Materskej školy Exnárova 6, Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
Vydanie: Júl - August 2021