Návrat polyfunkčného komplexu KLINGERKA

Podľa pôvodného zámeru investora mala na mieste bývalej továrne Gumon vyrásť trojica v vysokých vežiakov, z ktorých najvyšší mal sa mal týčiť až do výšky stošesťdesiat metrov. Taký bol pred vyše tromi rokmi pôvodný plán. Plány však skrížila kríza. Teraz jeho investor Koruna reality, a.s. ukázal pozmenenú podobu časti projektu.

V obdĺžniku medzi Súkeníckou a Pláteníckou ulicou by mali, podľa návrhu predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), vyrásť dve obytné budovy na štvorpodlažnom nadzemnom objekte tzv. podnoži. „Projekt Klingerka prešiel zmenami vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali na realitnom trhu za posledné roky. Zmenila sa celková štruktúra projektu. Bol kompletne prepracovaný s ohľadom na trhové očakávania. Presná podoba ešte nie je definitívna. Pravdepodobne by malo ísť o dve budovy postavené na spoločnom základe,“ uviedol na margo pozmeneného projektu Gustáv Laca, predseda Koruna Reality, a.s. Veže by mali mať pôdorys v tvare elipsy. Vyššia budova s tridsiatimideviatimi podlažiami (vrátane podnože) by mala byť umiestnená na strane Prístavnej ulice, čo najďalej od zástavby rodinných domov v Klingerovej kolóni. Druhú vežu so šestnástimi podlažiami (vrátane podnože) navrhuje investor v dotyku s Plátenníckou ulicou. Priestor medzi vežami by mal vypĺňať verejný park. Ten by mal byť podľa predloženého zámeru „hmotovým“ prechodom od plánovanej zástavby voči existujúcim rodinným domom. Park by mal slúžiť nielen obyvateľom komplexu, ale aj ľudom z okolitej zástavby predovšetkým v Klingerovej kolónii.

Na stole sú dva varianty projektu

Polyfunkčnosť objektu plánuje investor zabezpečiť okrem parku aj obchodom a službami. Tie navrhuje v obytných vežiach a v parteri štvorpodlažného nadzemného parkovacieho objektu. Malo by ísť napríklad o škôlku, pobočku banky, fitness či menšiu predajňu potravín. Presné zastúpenie týchto funkcií bude ale jasné až v neskorších štádiách projektu. Presný počet bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest dnes ešte nie je jasný. Zámer je momentálne vypracovaný v dvoch variantoch, pričom obidva rátajú spolu s 592 bytmi, rozdiel medzi nimi je v parkovaní. Väčšina parkovacích miest až 706 sa má nachádzať v tvz. podnoži a zvyšných 96 na teréne - s tým ráta prvý variant projektu. Druhý pridáva ešte ďalších 327 miest v podzemí. „V prebiehajúcom procese EIA sa riešia variantné riešenia a až na základe ich výsledkov bude jasné, ktorý variant sa bude ďalej rozpracovávať. Od toho bude závisieť počet bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest. Začatie výstavby nepredpokladáme skôr ako koncom roka 2016,“ uzavrel Gustáv Laca z Koruna Reality, a.s. Pozemok, na ktorom by mal vyrásť polyfunkčný komplex Klingerka je ale stále na stránke spoločnosti na predaj. Areál s rozlohou 14 691 m2 ponúka za vyše 9 miliónov eur, za meter štvorcový je to 756 eur už s DPH. Aktuálny zámer by tak mohol byť aj „prípravou pôdy“ pre nového investora.

Mariana Šebová

Vydanie: Január - Február 2015