Návrh obmedzenia tranzitnej dopravy v Prievoze

Od konca roka 2015 mohli obyvatelia Prievozu navrhovať jednosmerky vo svojom okolí. Nasledovalo aj stretnutie s obyvateľmi, kde si jednotlivé návrhy spolu s odborníkmi vydiskutovali. „Diskusia ukázala v plnom svetle, že záujem občanov je rovnaký – teda zabrániť tranzitu a vytvoriť tak čo najpokojnejšie prostredie pre bývanie. Potvrdilo aj to, že obyvateľ Prievozu je ochotný radšej najazdiť trochu viac, ako mať pohodlnú dopravu za cenu zvýšeného hluku a prachu,“ uviedol autor takéhoto nápadu zjednosmernenia v Prievoze Marián Gajdoš, zástupca starostu Ružinova. Pri riešení občianskych podnetov veľmi vážne komplikuje situáciu aj tá skutočnosť, že nie všetky cesty podliehajú správe Miestneho úradu Ružinov. Spracovatelia návrhu jednosmeriek v Prievoze najviac spolupracovali a rokovali s občianskou iniciatívou“ Cesta ako v Kodani,“ ktorá zastupuje najväčší počet obyvateľov predmetného územia.

Návrh riešenia: Stachanovská ulica– zjednosmernenie od ulice Staré záhrady po Kladniansku s pokračovaním po Martinskú s tým, že z Martinskej bude dopravným značením vodič vedený na existujúcu jednosmernú Kľukatú ulicu ústiacu na Stachanovskú, Ružomberská ulica – zjednosmernenie od Vyšnej po Stachanovskú, Kľukatá ulica – zjednosmernenie od Kaštieľskej po Hríbovú a zjednosmernenie od Kladnianskej po Varínsku, Krásna ulicia – zjednosmernenie od Kľukatej po Jabloňovú, Jabloňová ulica– zjednosmernenie od Bažantej po Krásnu.

Tento návrh bude posudzovať ešte Krajský dopravný inšpektorát. Určí podmienky, pri splnení ktorých bude navrhované riešenie z hľadiska bezpečnosti a plynulosti dopravy akceptovateľné. Súčasťou riešenia bude aj na každom vjazde do územia osadenie dopravného značenia obmedzujúceho najvyššiu dovolenú rýchlosť na 30km/hod a zakazujúceho vjazd nákladných automobilov, okrem dopravnej obsluhy. Na výjazdoch bude osadené dopravné značenie rušiace toto obmedzenie.

Marianna Šebová

Vydanie: Júl - August 2016