Navrhnite jednosmerky a zlepšenie dopravy v Prievoze

Vážení obyvatelia Prievozu,

dovoľte mi, aby som Vás oslovil v rovnakej veci, ako som pred niekoľkými mesiacmi požiadal o spoluprácu obyvateľov Trnávky. Zverejnili sme mapku tejto lokality (síce s chybami, za ktoré sa ospravedlňujeme) a úlohou bolo predstaviť si a následne zakresliť do tejto mapky svoje návrhy o doprave na Trnávke.

Momentálne sa tieto podnety spracovávajú na referáte územného plánu a regionálneho rozvoja nášho miestneho úradu. Predpokladáme, že možno už v priebehu septembra by mohla prebehnúť verejná diskusia s následnou úpravou jednosmernej dopravy.

Na základe tejto výzvy pre Trnávku ma oslovilo aj niekoľko obyvateľov Prievozu. Nápad sa im pozdával a vyjadrili presvedčenie, že aj Prievoz by v tejto veci potreboval niekoľko úprav.

Snažíme sa teda vyhovieť aj týmto hlasom a zverejňujeme mapku Prievozu. Prosíme Vás, aby ste sa nad ňou zamysleli a v prípade potreby zakreslili priamo do mapky svoju predstavu o úprave dopravy v uliciach tejto časti Ružinova .

Návrh môžete zaslať na adresu: Marián Gajdoš, Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo emailom na adresu marian.gajdos@ruzinov.sk.

Zároveň majte pri svojich návrhoch na mysli jeden dôležitý fakt: „ Radšej urobím svojím autom o pár sto metrov navyše, akoby som mal urobiť pre ostatných obyvateľov z Prievozu dopravnú skratku.“

MVDr. Marián Gajdoš

zástupca starostu Ružinova

Fotogaléria: 
Vydanie: September 2015