Neprehliadnite

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

Ružinovské zastupiteľstvo bude začiatkom júla hlasovať o vyhlasení voľby miestneho kontrolóra. Kandidát na túto funkciu musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Ružinov“ s poznámkou „Neotvárať“. Voľbe bude predchádzať verejné vypočutie kandidátov, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky. Všetky podrobnejšie informácie, vrátane termínov a povinných príloh, budú zverejnené na webe mestskej časti www.ruzinov.sk (voľné pracovné miesta a úradná tabuľa).

Talentovaná Ružinovčanka

Miriam Prívarová bude ako prvá Slovenka reprezentovať Európsku úniu na summite Youth 20, ktorý je jedným z oficiálnych sprievodných summitov stretnutia lídrov G20. Na stretnutí mládeže, ktoré sa bude rovnako ako hlavný summit lídrov G20 konať už tento rok v októbri v Saudskej Arábii, povedie táto Ružinovčanka trojčlennú delegáciu mladých z Európskej únie. Jej úlohou v rámci tohto summitu bude vypracovať politické odporúčania pre lídrov G20 v oblasti mládeže.

 

Vydanie: Júl - August 2020