Neupratujete po svojom psovi? Porušujete zákon

Ak sme na prechádzke so psom sme na verejných priestranstvách povinní odpratať psie exkrementy. Prečo? Okrem toho, že je to základná ľudská slušnosť, je to aj naša povinnosť, vyplývajúca zo zákona o niektorých podmienkach držania psov aj ružinovského všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov.

Určite nikto z nás nechce prísť domov s hnedými a zapáchajúcimi topánkami alebo čistiť deťom oblečenie od psích výkalov.

Použiť môžeme papierové vrecká a koše na psie exkrementy alebo mikroténové vrecká, ktorých obsah môžeme hodiť aj do bežného smetného koša. Vrecko alebo inú pomôcku na odstránenie výkalov, sme povinní nosiť so sebou.

Nezabudnime: Vstup so psom je V Ružinove úplne zakázaný na detské ihriská a pieskoviská, do areálov škôl a škôlok, na verejné športoviská, cintoríny, trhoviská, do vodnej plochy Štrkoveckého jazera a tam, kde je zákaz vstupu so psom vyznačený.

Vydanie: Apríl 2014