Nezabudnite v deň volieb

Voľby sú len do ôsmej večer

Komunálne voľby budú len v jeden deň, a to v sobotu 15. novembra 2014 od 7:00 do 20:00! Volebné miestnosti tak nebudú otvorené až do 22:00, ako to býva pri iných voľbách. Vyplýva to zo zákona. Odvoliť tak musíte stihnúť do ôsmej večer. Nezabudnite si vziať občiansky preukaz.

Ak nevládzete zájsť do volebnej miestnosti

Ak sa nemôžete v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môžete požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Ako Ružinovčan môžete o to požiadať telefonicky na telefónnom čísle 02/48 284 338 alebo 02/48 284 352 najneskôr 14. novembra 2014 do 12. hodiny, prípadne priamo v deň volieb okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov ste zapísaný). V takom prípade okrsková volebná komisia k vám vyšle dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Takúto možnosť využívajú napríklad pacienti v nemocniciach, starší ľudia so zníženou schopnosťou pohybu alebo ľudia zo zdravotných dôvodov pripútaní na lôžko. Ak sa vaša volebná miestnosť nachádza na poschodí, môžete požiadať okrskovú volebnú komisiu na prízemí, aby vám pomohla s voľbou a nemuseli ste vyjsť až na poschodie.

Voličské preukazy v komunálnych voľbách nie sú

Ak by ste chceli voliť mimo miesta svojho trvalého bydliska s voličským preukazom, v komunálnych voľbách to nie je možné na rozdiel od prezidentských či parlamentných volieb. Dôvodom je, že v každej obci, v každom meste sú iní kandidáti a tým aj iné hlasovacie lístky. Svojho starostu, primátora a poslancov tak môžete voliť len v mieste, kde máte trvalý pobyt. Preto, ak sa chcete volieb zúčastniť, odvoľte v sobotu ráno a potom odcestujte na víkend.

Vydanie: November 2014