Nová galéria v dome kultúry

Dom kultúry Ružinov má svoju vlastnú galériu, ktorá sídli v jeho zrekonštrovaných vstupných priestoroch. Spolu s kurátorkou Máriou Horváthovou ju slávnostne otvoril starosta Dušan Pekár vernisážou s názvom Obrazy a sochy. Výstava patrí trom významným umelcom z Ružinova a potrvá do 5. novembra. Otvorenie Ružinovskej galérie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Prvá ružinovská galéria je dôkazom toho, že kultúra v Ružinove doslova rastie z roka na rok. „Rozmýšľali sme, čo s vynovenými priestormi a aj vstupom do veľkej sály. Napadlo nám, že by sme tu mohli vystavovať práce umelcov z Ružinova. Je tu mnoho talentovaných ľudí a chceme im dať príležitosť, aby ich diela mohli obdivovať všetci,“ objasnila zrod myšlienky vytvorenia galérie riaditeľka Cultus Ružinov a.s. Andrea Kozáková. „Nová obsahová náplň tohto krásneho kultúrneho domu znamená obohatenie aj pre tých divákov, ktorí sem neprídu za výtvarným umením, ale nájdu ho. Bude to pre nich príjemné prekvapenie a každé dielo v sebe nesie aj určité posolstvo,“ uviedla kurátorka výstavy Mária Horváthová zo Spolku výtvarníkov Slovenska. Prvá výstava v Ružinovskej galérii prezentuje diela troch umelcov. Ivan Patúc pracuje s drevom v jeho primárnej podobe a využíva jeho prirodzené tvary, ktoré pokrýva alebo obaľuje plátmi medi, bronzu, alumínia. „Ja som si vytvoril vlastnú techniku. Začínal som s klampiarskou technikou, ktorú som vložil do umenia. Postupne som prešiel až k takému vypletaniu farebných kovov. Robím z nich také 2,5D obrazy. 3D sú sochy a 2D obrazy, no a ja robím niečo medzi tým,“ priblížil svoju tvorbu Ivan Patúc, ktorý nachádza témy svojich diel v kontraste histórie a dneška. Vracia sa až k počiatkom civilizácie a dávnych kultúr, zároveň však odkrýva pred divákom aj nové súvislosti. Je vynikajúcim figuralistom a vo svojich sochách i reliéfoch spodobuje epické príbehy z mytológie, histórie, literatúry a veľmi často i zo športového prostredia. Jeho postavy sú dynamické i dramatické, plné temperamentu a pohybu. Na výstave Obrazy a sochy prezentuje prierez zo svojej tvorby, nachádzajú sa tam aj jeho študentské práce. V Ružinovskej galérii vystavuje svoje diela aj výtvarníčka Ingrid Zámečníková: „Sú tu moje diela z rôznych životných období, aby to tu bolo pestrejšie a bolo vidno aj iný rozmer tvorby. V mojich dielach nájdete rôzne prírodné motívy a kozmické, ktoré niekedy prechádzajú do abstrakcie, ale vždy sa tam nájde aj reálny prvok.“ Ingrid Zámečníková je autorkou množstva komorných diel, ktoré sú inšpirované širokou škálou podnetov od mytológie a literatúry až po osobné zážitky. Jej obrazy prekvapia sugestívnou temnou i žiarivou farebnosťou, hrou svetiel a tieňov, štruktúrami povrchov a vrstvením maliarskej hmoty, ale aj poetikou, intimitou a značnou dávkou expresie a vnútornej hĺbky. Ďalší ružinovský maliar, ktorého diela môžu obdivovať návštevníci galérie, je Stanislav Bubán. V polovici 80. rokov vniesol do slovenského umenia prvky postmoderny a oslobodenia od zaužívaných princípov. Jeho ďalší vývin viedol od expresívnej a dynamickej maľby cez dôsledne abstraktnú a farebne často monochrómnu tvorbu znova do sveta realistickej figurálnej maľby, ktorú v súčasnosti vyznáva. Jeho obrazy sú zväčša monumentálne a tvarovo i kompozične veľkorysé, plné nečakaných situácií a príbehov, odohrávajúcich sa často až na hranici absurdity. „Veľmi sa teším, že ružinovská verejnosť má šancu spoznať umelcov, ktorí tu žijú a tvoria,“ dodala Mária Horváthová.

(mš)

Foto: Stanislav Šenc

 

Vydanie: Október 2017