Nová škola vo výstavbe: Pribudne 9 tied aj telocvičňa

Posledná nová základná škola bola v Ružinove postavená pred asi 55 rokmi. Odvtedy však v našej mestskej časti pribudlo asi 40-tisíc obyvateľov, ale škola žiadna. Až doteraz. Po Tomášikovej a Medzilaboreckej sa začína stavať aj na Ostredkovej. 

Nová škola na Ostredkovej by v každom inom meste bola samostatnou plnohodnotnou základnou školou, u nás v Ružinove rozšíri kapacity existujúcej “modrej” školy. Pribudne 9 tried, odborné kabinety aj moderná telocvičňa s kapacitou až 500 ľudí, ktorá bude slúžiť aj športovým klubom a verejnosti.

Výstavba by mala byť ukončená do jedného roka. V areáli sú už ťažké stroje, položený je aj základný kameň. Po dokončení bude budova patriť medzi najmodernejšie a najekologickejšie školy v hlavnom meste. Dokazuje to plánované vybavenie. Jeho súčasťou budú totiž tepelné čerpadlá, solárne panely, zelená strecha, či vnútorná rekuperácia vzduchu.

V roku 1966, keď sa škola otvárala, mala 25 kmeňových tried a deti do nej chodili v dvojzmennej prevádzke. Dnes má 37 kmeňových tried a deti sa v nej už nestriedajú, ale všetky začínajú vyučovanie ráno v rovnakom čase. Každý rok pribúdajú štyri prvácke triedy a bolo by ich aj viac, keby to kapacita dovolila. O Ostredkovú je totiž mimoriadny záujem. Podľa hodnotenia INEKO je to tretia najlepšia škola v Bratislavskom kraji a 20. na Slovensku. Financie na výstavbu pôjdu najmä z fondov Európskej únie, čomu predchádzali intenzívne vyjednávania zástupcov župy o tom, že aj Bratislava má mať právo čerpať europeniaze na výstavbu základných škôl. Spolu s Tomášikovou, kde sa Ružinovu podarilo získať budovu novej školy, a finišujúcou výstavbou na Medzilaboreckej, je Ostredková už treťou školou, ktorá v posledných rokoch rastie v Ružinove.

V našej mestskej časti sa však kladie dôraz aj na miesta v materských školách. V súčasnosti sa spúšta otvorenie dvoch predškolských zariadení. 

 

Vydanie: Október 2022