Nové cesty i chodníky

Viaceré ružinovské ulice či ich časti sa môžu pochváliť novými zrekonštruovanými komunikáciami a chodníkmi. Mestská časť do týchto opráv aj tento rok investovala nemalé finančné prostriedky.

Tohtoročná oprava ciest a chodníkov v Ružinove odštartovala ešte pred letom na Ružomberskej a Ondavskej ulici. Počas dvoch prázdninových mesiacov sa na rad dostali ďalšie vybrané lokality, so starým povrchom sa tak rozlúčila komunikácia na Kvetnej ulici, v úseku od Daxnerovho námestia po Miletičovu. Pracovný ruch bol aj na uliciach Staré záhrady, Solivarská či Bachova. „Podarilo sa nám dokončiť rekonštrukciu cesty a chodníka na ulici Staré záhrady. V podstate išlo o takú našu prioritou, aby to bolo hotové do začiatku nového školského roka, keďže táto komunikácia je v tesnej blízkosti základnej školy,“ objasnila Alexandra Szökeová, vedúca Referátu regionálneho rozvoja a dopravy na ružinovskom miestnom úrade. Na tejto ulici pribudol aj nový priechod pre chodcov, ktorý žiadali samotní obyvatelia. Má zvýšiť bezpečnosť detí a rodičov, ale i obyvateľov na tomto úseku. Posledné roky sa mestská časť do obnovenia komunikácii pustila naplno, teda rozhodla sa pre kompletné rekonštrukcie a nielen plátanie výtlkov. V konečnom dôsledku to vychádza lacnejšie, ako každoročné menšie opravy. „Vyfrézujeme niekoľko centimetrov starej vozovky a potom dávame nový povrch. Takéto komplexné opravy komunikácií sú samozrejme lepšie a hlavne dlhodobejšie. Predpoklad je, že v takomto stave by mala vozovka vydržať minimálne desať rokov,“ upresnil Vladimír Lištiak z Referátu regionálneho rozvoja a dopravy.

Práce pokračujú aj počas jesene

Rekonštrukčné práce na komunikáciách pokračujú aj po lete. Nový povrch dostanú ešte cesty na ulici Na úvrati a na Bencúrovej. Kompletná rekonštrukcia čaká aj cestu na Mraziarenskej ulici, v úseku od Záhradníckej po Klincovú. Na Drieňovej ulici mestská časť investuje do rekonštrukcie chodníka, v časti od ulice Maximiliána Hella po ulicu Dr. Vladimíra Clementisa. „Naďalej pokračujeme aj v budovaní bezbariérových priechodov. Tie sa riešia v rámci aktuálnych rekonštruovaných komunikácii. Ale aj mimo nich, tento rok na jeseň pribudne bezbariérový priechod napríklad na ulici Kulíškova a Sabinovská,“ doplnila Alexandra Szökeová. Celkovo Ružinov v tomto roku kompletne vymení povrch na 8 cestách a viacerých chodníkoch. Mestská časť do tejto oblasti investuje takmer 450-tisíc eur.

Prispel aj magistrát

Ružinov sa stará o takzvané sídliskové cesty 3. a 4. triedy, ktoré má mestská časť v správe. Hlavné cestné ťahy 1. a 2. triedy zostávajú na pleciach magistrátu hlavného mesta. Ten toto leto opravil časť komunikácie na Tomášikovej ulici, konkrétne v úseku od Ružinovskej po Obilnú ulicu. Nový asfaltový povrch spolu dostalo zhruba 4000 štvorcových metrov komunikácie. So starou vrstvou vozovky sa počas prázdnin rozlúčil aj 900-metrový úsek na Krajnej ulici.

Katarína Kostková, foto: autorka

 

Vydanie: September 2017