Nové kamery mestskej polície vraj brzdí verejné obstarávanie

Ešte v rozpočte na minulý rok schválili poslanci hlavného mesta peniaze na rozšírenie kamerového systému v Bratislave. Štyri z desiatich kamier budú v Ružinove. Stále však osadené nie sú.

„Momentálne prebieha verejné obstarávanie. Bolo vyhlásené neskôr, pretože sa pripravovali stavebné povolenia a vybavovali sa povolenia od vlastníkov. Samospráva postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní, kde sú taxatívne stanovené lehoty a teda nevieme, a ani nemôžeme daný proces urýchliť,“ tvrdí Daniela Rodinová, vedúca referátu mediálnej komunikácie hlavného mesta. Rodinová zároveň dodala, že mesto má eminentný záujem, aby kamery boli nainštalované čím skôr. Od zavedenia nových kamier Bratislava očakáva zvýšenie bezpečnosti občanov v záujmových verejných zónach a problematických oblastiach. Zároveň majú kamery pôsobiť ako prevencia proti kriminalite. V Ružinove majú byť štyri nové kamery. Jedna na Radničnom námestí, ďalšia na Palkovičovej ulici, tretia bude snímať oblasť Záhradníckej a Svätoplukovej ulice a posledná Bajkalskú ulicu pri Bille. „Pokiaľ ide o financie, mestská polícia má v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na rozvoj. Koľko investuje do rozšírenia kamerového systému, bude známe až po ukončení verejného obstarávania, kedy bude známy úspešný uchádzač a vysúťažená cena,“ povedala Daniela Rodinová. Mestskí poslanci na nákup kamier vyčlenili ešte vlani vyše 143 000 eur.

Marianna Šebová

Vydanie: November 2013