Nové lúčne plochy

Výskumy hovoria jednoznačne. Ak chceme zachovať biodiverzitu, nemôžeme kosiť všade. A vy to vidíte rovnako. 80 percent z vás v ankete na oficiálnej stránke mestskej časti hlasovalo za to, aby sme aj v Ružinove začali udržiavať trávnaté plochy. Pre začiatok sme ich vytipovali sedem, sú označené tabuľkami a kosiť ich budeme len raz na jar a na jeseň.

• park Ostredky

• plocha Sputniková/Drieňová

• plocha Tomášikova ul. (okolie Curel)

• plocha Ružinovská ul. (strana Pošeň)

• plocha Gagarinova ul. – ul. Tomášikova 

• plocha pri budove MÚ

• plocha pri Metodovej ul.

 

Vydanie: Júl - August 2019