Nové a transparentné pravidlá pre materské škôlky

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Záujem o miesta v ružinovských škôlkach každý rok stúpa. Čím viac ľudí sem dochádza za prácou, tým je požiadaviek viac.

Rozvoj Ružinova a výstavba biznis centier, kam dochádzajú za prácou desaťtisíce ľudí, so sebou prináša aj viacero komplikácií. Nie je to len problém s parkovaním, ale riešiť treba aj očakávania rodičov, pre ktorých je praktickejšie umiestniť dieťa do škôlky čo najbližšie pri kancelárii.

Platné zákony nedovoľujú prijímať do škôlok výlučne deti z Ružinova. Mestská časť nemôže ani riaditeľom prikázať, ktorým deťom majú dať prednosť. Práve preto poslanci v novom VZN určili transparentný a hlavne zrozumiteľný bodovací systém, ktorý má odporúčací charakter, ale ktorý bude ľahko kontrolovateľný.

Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov. Prednosť majú vždy tie, ktoré k 31. augustu dovŕšia piaty rok alebo majú odložený nástup do prvého ročníka. Ďalšími kritériami, ktoré sa budú zohľadňovať, sú napríklad trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti škôlky, to, či sú rodičia zamestnaní, či majú súrodenca v rovnakej škôlke, posudzuje sa aj sociálna situácia rodiny, ale do úvahy sa budú brať aj tzv. prípady hodné osobitného zreteľa ako napr. dieťa zdravotne znevýhodnených rodičov, dieťa týraného rodiča apod.

Za posledný polrok pribudlo v našej mestskej časti takmer sto miest. V pláne je vybudovať ešte ďalších niekoľko sto, ale tomu musí predchádzať precízna projektová príprava, výber vhodnej lokality, prípadné vysporiadanie pozemkov a následne proces obstarávania. Požiadavka na budovanie škôlok, ale aj základných škôl, je v tejto dobe už aj súčasťou rokovaní s developermi.

 

 

Vydanie: Jún 2019