Novinky v doprave: Zmeny v Bratislavskej doprave

Rok 2023 priniesol viacero noviniek aj v oblasti dopravy - či už sa to týka vodičov a cyklistov, ale aj tých, ktorí využívajú na presuny mestskú hromadnú dopravu. Tou prvou novinkou je zavedenie "zelenej šípky" na semafore a tou druhou zmena pri nastupovaní a vystupovaní do/ z vozidla MHD - zastávky sú už totiž podľa nových pravidiel na znamenie.

ZASTÁVKY NA ZNAMENIE

Dopravný podnik zaviedol od polovice februára pravidlo, podľa ktorého sú zastávky MHD na znamenie. Novinka sa týka autobusovej a trolejbusovej dopravy, električky aj naďalej zastavujú na každej zastávke.

Pri čakaní na zastávke na znamenie je cestujúci povinný stáť na zastávke tak, aby ho mohol vodič prichádzajúceho vozidla včas uvidieť a zastaviť. Prichádzajúce vozidlo automaticky zastaví na zastávke na znamenie aj v prípade, ak už pred ním na zastávke stojí iný spoj.

Cestujúci, ktorý sa chystá na ďalšej zastávke vystúpiť, musí to v dostatočnom predstihu pred zastávkou signalizovať vodičovi stlačením tlačidla STOP alebo DVERE.

Ak to až urobí tesne pred zastávkou, alebo na jej úrovni, vodič nezastaví, pretože už nie je v jeho silách vozidlo bezpečne zastaviť. V takomto prípade môže cestujúci vystúpiť až na nasledujúcej zastávke.

ŠÍPKA NA SEMAFORE

Na slovenských cestách ste sa mohli v posledných mesiacoch stretnúť s novým dopravným značením – čo znamená?.

Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere. 

 

Vydanie: Marec 2023