Nový umelý ostrovček na Štrkovci bude snímať webkamera

Nový umelý ostrovček pre hniezdenie vtáctva na vode už bol osadený na hladinu v severnej časti jazera Štrkovec.

Jeho základom je oceľová konštrukcia o rozmere 5 x 3 m, podlaha z oceľových roštov a plaváky. Povrch umelého ostrovčeka pokrýva geotextília, na ktorej je osadená živá vŕba a hniezdo. Povrch bol zasypaný zeminovu s výsevom trávy.Nosnosť ostrovčeka je minimálne jedna tona. Dodávateľ poskytol záruku na dielo 3 roky odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia. Cena výroby a osadenia ostrovčeka nepresiahla 7.500 eur s DPH. Štrkovecké jazero bolo revitalizáciou upravené ako prírodný biotop, ktorého súčasťou je aj uspôsobený ostrovček na hniezdenie migrujúceho vtáctva. Jazero je domovom pre rôzne druhy fauny. Stálymi druhmi sú labuť hrbozobá, kačica divá, chochlačka vrkočatá a čajka smejivá, v zime je častá lyska čierna. Jazero vzniklo v rokoch 1960-1964 ťažbou štrkopieskov na výstavbu sídlisk v Ružinove a rozprestiera na ploche 56 000 m2. Je pomerne plytké a nemá samočistiace schopnosti, nakoľko dno jazera tvorí neogén - ílovitá štruktúra. Na dne jazera už nie je štrkopiesok, ktorý by podporoval a umožňovalprepúšťanie prúdenia podzemných vôd, čo by okysličovalo vodu pre jej dostatočnú kvalitu na iné využitie ako prírodný biotop (napríklad kúpanie). Z dôvodu vysokej podzemnej vody bolo vybagrované do maximálnej hĺbky 4,5 m iba v severozápadnej časti pod hotelom Junior V ostatnej časti je hĺbka jazera len 2,5 m.

(ts,sm)

 

Vydanie: December 2018