O budúcej tvári Štrkovca diskutovali desiatky občanov

Verejnosť diskutovala o budúcnosti Štrkovca

Do 50 Ružinovčanov prišlo začiatkom októbra na verejné prerokovanie návrhu zadaní troch územných plánov zón v lokalite Štrkoveckého jazera. Obávajú sa hlavne dopravného zaťaženia, úbytku zelene a vysokých budov v lokalite. Cieľom mestskej časti Ružinov je schválením územných plánov zón nastaviť investorom mantinely, čo a do akej výšky môžu na svojich pozemkoch postaviť. Dôvodom regulácie je niekoľko stavebných zámerov v atraktívnej lokalite a fakt, že územný plán mesta tu umožňuje stavať vysoké budovy.

Ružinovčania mohli do 25. októbra pripomienkovať návrhy zadaní troch územných plánov zón – Štrkovecké jazero, Bajkalská-Drieňová a Bajkalská roh. V tomto štádiu procesu príprav územných plánov zón ide hlavne o podnety, aké problémy v území by mohla regulácia výstavby pomôcť vyriešiť, na čo dávať pozor, čo v lokalite chýba, aké sú jej potenciály rozvoja. „Územné plány zón detailnejšie rozpracujú široký a mnohokrát všeobecný územný plán mesta. Cieľom celého zámeru je posilniť rekreačný charakter lokality a zároveň redukovať výšky budov, ktoré tu investori chcú postaviť, aby lokalitu nezničili, ale jej pomohli,“ vysvetlil spracovateľ územných plánov zón architekt Branislav Kaliský. Napríklad spoločnosť Sunsize, ktorá chce stavať na rohu Bajkalská-Ružinovská už úplne zmenila projekt, zredukovala výšky podlaží a byty zmenila na administratívu. „Postupne rokujeme s investormi a snažíme sa ich presvedčiť, že vysoké objekty, ktoré okolo Štrkoveckého jazera umožňuje stavať územný plán Bratislavy, tu obyvatelia nechcú, no musíme mať v rukách aj reálny nástroj na reguláciu výstavby – a tým sú územné plány zón,“ hovorí starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH).

Čo navrhuje verejnosť

Obyvatelia počas októbrového verejného prerokovania vyjadrili svoje priority – nepáčia sa im vysoké budovy, chcú zachovať zeleň, obávajú sa zhustenia dopravy a nové parkovacie miesta chcú situovať hlavne pod zem. Štrkovecké jazero považujú zhodne za oblasť pre oddych a šport. „Navrhujem vybudovať chodník, ktorý by viedol okolo zimného štadióna a išiel by až k Areálu netradičných športov na Pivonkovej a športovisku Nevädzová,“ vyjadril svoj podnet na verejnom prerokovaní Ružinovčan zo Štrkovca. Obyvatelia takisto poukázali na potrebu regulácie križovatky Sabinovská-Drieňová a žiadajú zachovať kvalitu vody v Štrkoveckom jazere. Zatiaľ čo jedna z diskutujúcich obyvateliek vyjadrila nevôľu s plánovaným búraním hotela Junior, ďalší z obyvateľov navrhol, aby priestor popred nový objekt, ktorý by mal na mieste hotela vyrásť, bol prístupný verejnosti a pokračovala cez neho bežecká dráha.

Čo bude ďalej

K návrhom zadaní územných plánov zón okolo Štrkoveckého jazera sa mohli dotknuté orgány, verejnosť a vlastníci pozemkov písomne vyjadriť do 25. októbra 2013 odovzdaním svojich pripomienok na miestny úrad. Nasledovať budú ďalšie stupne prípravy územných plánov zón - spracuje sa čistopis zadania, pripravia sa návrhy územných plánov zón, ktoré sa opäť prerokujú s verejnosťou až vzniknú ich výsledné podoby. Územné plány zón musí schváliť aj miestne zastupiteľstvo. Ak celý proces nič neskomplikuje, regulatívy pre výstavbu okolo Štrkoveckého jazera by mohli byť schválené na budúci rok.

Miroslava Štrosová

Foto: autorka

Vydanie: November 2013