Obchodníci zo Sklenárovej majú tiež polstoročnicu

Päťdesiatničkou sa stala aj zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej 1.

Keď ju v roku 1964 otvorili ako Učňovskú školu v Bratislave, sídlila o pár metrov ďalej na Schiffelovej 9. Na Schiffelovu 1 (dnes Sklenárovu 1) sa presťahovala v roku 1981. Škola postupne menila názvy na Stredné odborné učilište obchodné (1982), potom na Stredné odborné učilište Samuela Jurkoviča (1997) a napokon na Strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča (2009). V súčasnosti má škola trojročné učebné odbory s výučným listom, v ktorých vzdeláva predavačov, aranžérov a skladových operátorov. Štvorročné štúdium s maturitou ponúka v odboroch Marketing firmy, Manažment obchodu a služieb, Medzinárodné obchodné vzťahy a Služby a súkromné podnikanie. Škola zozbierala 400 predmetov do múzea obchodu, každý rok organizuje celoslovenskú súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou a každý rok tu robia odbery krvi, aby získavali nových prvodarcov.

Vydanie: November 2014