Obedy a výlety pre seniorov

Ste dôchodca? Nepracujete už? Máte trvalý pobyt v Ružinove? Mestská časť vám môže poskytnúť príspevok na obedy, ale aj na zájazdy, ktoré organizuje.

Obedy pre dôchodcov

Obedy pre ružinovských dôchodcov poskytujú určené zariadenia verejného stravovania. Mestská časť na základe žiadosti a požadovaných dokladov poskytne príspevok, ktorého výška sa odvíja od výšky dôchodku.

  • dôchodok do 270 eur – príspevok 1,70 eur na 1 obed
  • 270,01 až 370 eur – príspevok 0,70 eur
  • 370,01 až 555 eur – príspevok 0,50 eur
  • 555,01 až 600 eur – príspevok 0,30 eur

 

Výlety organizované mestskou časťou

Ružinov organizuje pre dôchodcov pravidelné výlety. Spolu s prihláškou na zájazd záujemca predloží požadované doklady o výške dôchodku a základe toho zaplatí účastnícky poplatok.

  • dôchodok do 365 eur – účastnícky poplatok 1 euro
  • 365,01 až 565 eur – 5 eur
  • nad 565,01 eur – 10 eur

 

V prípade otázok, prosím, kontaktujte referát sociálnych služieb: Mgr. Darina Molnárová

Tel.: 02/ 48 284 267

E-mail: darina.molnarova@ruzinov.sk

 

 

Vydanie: Júl - August 2019