Očami poslancov: Bude z Cvernovky Zwirn?

Áno. Bude musieť. Nie. Nikdy. Možno. Časom si zvykneme. Je to jedno. Môžeme sa prehrabávať v historických záznamoch, sledovať vývoj a aktuálne dianie, z dostupných medializovaných informácií, postojov a argumentov poskladať mozaiku vlastného názoru. Faktom je, že Cvernovka je dlhoročný zaužívaný názov továrne na nite a niťové produkty. Nachádza sa v našej mestskej časti na území ohraničenom ulicami Páričkova, Košická a Svätoplukova. Oficiálne názvy továrne boli Bratislavská cvernová továreň (1900 – 1957), Závody Medzinárodného dňa žien, š.p. (1957 – 1990), BCT – Bratislavská cvernová továreň, a.s. (od roku 1991). Dlhé roky sa ťahajúci nejasný zámer podoby a využitia objektu továrne a celého územia dospel k súčasnému predstaveniu novej rezidenčnej švrte, pre ktorú si investor vybral názov Zwirn – preložené z nemčiny Cverna. Ak chcel kontinuitu, tak vedľa nešliapol. Každý Bratislavčan by čo to z nemčiny mohol vedieť. Nemecké či maďarské pomenovania sú predsa prirodzenou súčasťou tohto mesta. Nadáciou Nová Cvernovka zoskupujúcou umelcov roky obývajúcich budovu pradiarne zaregistrovaná ochranná známka tomu asi tiež výrazne napomohla. Nech to má oficiálny názov akýkoľvek, môj názor je, že v končenom výsledku, je na nás obyvateľoch, ako to budeme nazývať. Generácia mojich starých rodičov, rodičov, ja a moja generácia, a aj naše deti vieme, čo a kde je Cvernovka. Žiadna nadácia ani registrované názvy to nezmenia. Budova pamiatkovo chránenej Pradiarne aj budova Silocentrály ostáva a s nimi aj bratislavská Cvernovka. Takže naďalej bývajme, nakupujme, stretávajme sa, vystupujme z trolejbusu, autobusu, odbočme autom zo Svätoplukovej na Páričkovu pri Cvernovke. A želejme si, aby sa s týmto pomenovaním stotožnili a na večné časy :-) ho uchovali aj obyvatelia novej rezidenčnej štvrte.

Tatiana Tomášková

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Ružinov

foto: www.ruzinov.sk

Vydanie: November 2017