Očami poslancov: Chceme krajší verejný priestor

Rekonštrukcia zdevastovaných chodníkov na Martinčekovej ulici pri Astre každého veľmi potešila.

Zjednotila nerovný terén, prispela k bezpečnosti chodcov, ktorí sa celé roky potkýnali na zbytkoch asfaltu, nesúrodých vrstvách zvetraného betónu a hlbokých jamách. Sme mestu, ktoré rekonštrukciu financovalo a hlavne iniciátorom opravy, vďační. Čo by ešte zlepšilo tento priestor a takmer nič by to nestálo, je odstránenie betónových skruží, ktoré tam vôbec nepasujú ani nepatria. Dávno doslúžili, neplnia svoj účel. Pôvodne boli určené kandidátom na vylepovanie volebných plagátov. Naposledy boli využité pred štyrmi rokmi. Dodnes tam visia pozostatky dvoch pokreslených, korigovaných, vyblednutých portrétov. Doba pokročila a táto málo atraktívna forma propagácie je už prekonaná. Zmysluplnosť a efektivita takejto sebaprezentácie je sporná. Ľudom nestačí statická fotografia. Chcú zažiť živého človeka v 3D podobe. Potrebujú ho stretávať, pocítiť, že ich počúva, že ho úprimne zaujíma, aké problémy riešia. Držať pre „prípad potreby“ mohutné betónové „okrasy“ naďalej je  zbytočné. Betónové skruže sú navyše škaredé, ošarpané, ich kovové podstavce prehrdzaveli. Špatia priestor, ohrozujú bezpečnosť chodcov. Sú ako päsť na oko, tri v rade za sebou. Patria pod zem, nie do

vynoveného verejného priestoru, kde by mohli a mali byť umelecké diela, ale nie kanalizačné skruže, ktorých primárna funkcia je odvádzanie odpadovej a povrchovej vody; isto dobre poslúžia aj pri zhotovení studní. Keďže mi na našom spoločnom priestore záleží, oslovila som hlavné mesto, ktoré je majiteľom pozemku, s požiadavkou na ich odstránenie. Mesto listom odpovedalo, že požiada príslušný stavebný úrad o vydanie súhlasu s odstránením týchto betónových skruží. Po jeho vydaní budú odstránené. Verím, že sa tak stane čoskoro. Už teraz sa teším na ešte krajší verejný priestor, ktorý bude slúžiť nám všetkým. To, že ho nemáme na vlastnom liste vlastníctva neznamená, že nám nepatrí. Je náš, spoločný. Takých „výstavných” objektov máme v Ružinove viac. Odstránené by mali byť všetky!

Anna Reinerová

ružinovská poslankyňa

Fotogaléria: 
Vydanie: Apríl 2018