Očami Ružinovčanov: Nezničiteľný vrak

V Ružinovskom Echu 9/2016 som na strane 10 čítal článok "Najviac autovrakov našli policajti v Ružinove", kde sa píše ako mestská polícia a Ružinovská samospráva riešia odstraňovanie vrakov vozidiel. V mojom bydlisku máme problém s opusteným autovrakom už vyše 2 rokov a kompetentní ho neriešia.

Autovrak v mojom bydlisku bol cez web stránku www.odkazprestarostu.sk nahlásený v októbri 2014. Po pol roku od nahlásenia z auta zmizli evidenčné čísla a v júni 2015 sa na čelnom skle sa objavila výzva Mestskej časti na odstránenie vozidla do 30 dní, s informáciou, že inak bude vozidlo odstránené firmou AUTO-AZ. Nič sa však nestalo a do dnešného dňa stojí auto stále na tom istom mieste a začína zarastať burinou.

Chcem Vás poprosiť o pomoc s našim problémom, keďže podľa uvedeného článku takéto problémy v Ružinove riešia.

Ďakujem.

S pozdravom,

Juraj Figlár

Vydanie: Október 2016