Očami Ružinovčanov: Sklo a spreje ohrozujú deti

Ako matka dvoch malých detí na rodičovskej dovolenke mám možnosť dennodenne veľmi podrobne skúmať okolie, v ktorom žijeme.

Nakoľko bývam na Astrovej ulici, trápi ma hlavne oblasť medzi ulicami Astrovou a Šalviovou. Tento priestor, ktorý je vyhradený hlavne pre deti, je plný rozhádzaných fliaš od alkoholu a sklenených úlomkov. Táto lokalita je obľúbená sprejermi a plne rozumiem snahe MČ vyhradiť týmto pouličným umelcom priestor na realizáciu v snahe vyhnúť sa v čo najväčšej možnej miere vandalizmu. Nemôžem ale súhlasiť s tým, aby títo realizovali svoj koníček v čase, keď sa na priľahlom ihrisku nachádzajú najmenší obyvatelia Ružinova. Dovoľujem si upozorniť na skutočnosť, že na KAŽDOM grafitti spreji sa nachádza upozornenie, že pri ich použití je nutné použitie ochranných rukavíc a RESPIRÁTORA /napr. http://www.rooftop.sk/produkt-belton- -special-400ml-spreje/belton-special-effekt-zlata-8219 /. Bábätká však na ihrisku uvedenými pomôckami vybavené nie sú /ani ich rodičia/, preto je podľa môjho názoru potrebné upraviť pôsobenie týchto umelcov, napr. vymedzením časového intervalu, v ktorom by mohli svoje aktivity vykonávať. Rovnako je potrebné zvážiť aj priestor, ktorý im je na túto činnosť vyhradený, aby sa postrek nenachádzal aj na piesku na detskom ihrisku! Na detskom ihrisku sa bohužiaľ nachádzajú aj pohodené spreje!

Ďalej je veľmi zarmucujúci stav ihriska Astrová. Drevená konštrukcia šmykľavky je v dezolátnom stave. Vyššie uvedené závažné nedostatky predstavujú značné nebezpečenstvo nielen pre deti a hrozia škody ako na zdraví, tak aj na majetku /za ktoré zodpovedá MČ Ružinov/. Bez ohľadu na možnosť vyvodenia právnej zodpovednosti v prípade spôsobenej škody /k čomu dúfajme nedôjde/, musím konštatovať, že je smutné, ako vyzerá kedysi jedna z najkrajších a najbezpečnejších mestských častí v Bratislave.

JUDr. Martina Seneši

Vydanie: November 2016