Odfoťte svoju predzáhradku

Mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje prieskum záujmu v rámci revitalizácie predzáhradiek v Ružinove pre zhodnotenia ich estetického stavu. Cieľom je pomôcť obyvateľom skrášliť si predzáhradku, o ktorú sa starajú a budú starať. Prieskum sa bude konať v druhej polovici tohto roka.

Ružinovčania, správcovia bytových domov či zástupcovia vlastníkov bytov neváhajte, a ak chcete, aby práve vaša predzáhradka pôsobila estetickejšie a celkovo skrášlila okolie bytového domu, pošlite fotky jej terajšieho stavu s presnou adresou. Zapojiť sa môžu aj obyvatelia rodinných domov, ktorí sa vzorne starajú o verejný priestor pred svojimi domami. Fotografie vyhodnotia zamestnanci referátu životného prostredia a vyberú 10 predzáhradiek. Tie čaká po spoločnej konzultácii skrášlenie v záujme obyvateľov. Svoje fotografie posielajte na emailovú adresu natalia.kasanicka@ruzinov.sk spolu s presnou adresou lokality, a to do 30. septembra 2018.
(red, foto: miestny úrad)

 

Vydanie: Júl - August 2018