Október je mesiacom úcty k starším

Začal nám mesiac, kedy sú stromy v našich parkoch a na ihriskách v pestrofarebných farbách. Slnko nás zahrieva poslednými lúčmi babieho leta. Začína jeseň, ktorá je naozaj krásna. Práve október je mesiacom úcty k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život  ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname.

V Ružinove sa seniorov snažíme neustále zapájať do života. Mestská časť má dva domovy dôchodcov, poskytuje im príspevok na dopravu, na taxíky ak potrebujú vyšetrenia vo vzdialenejších nemocniciach. Organizujeme spoločenské podujatia, výlety, nezabúdame na ich jubileá a podporujeme ich denné centrá. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku. Ide o to dať im pocit,
že si ich vážime. Potešiť ich svojou návštevou a milým slovom, zorganizovať im aktivitu. Ani vy nezabudnite svojich starších rodičov navštíviť, priniesť ružu a tak im okrem iného prejaviť lásku a úctu. Prajem Ružinovčanom príjemnú jeseň.

Dušan Pekár, Starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

Vydanie: Október 2018