Október patril seniorom

Október patrí už tradične seniorom. V rámci mesiaca úcty k starším pripravila mestská časť pre tých skôr narodených viacero zaujímavých podujatí. Ich vyvrcholením bol tradičný Deň seniorov.

Výlet do Brna, koncert či počítačový kurz v profesionálnej IT spoločnosti, to bol október pre seniorov v podaní Ružinova. Top podujatím bola ale bezpochyby celodenná akcia Deň seniorov. Už jej šiesty ročník ponúkol zaujímavý program. Seniorom boli k dispozícii rôzne poradne, obohatili sa o zaujímavé a potrebné informácie, ako i zdravotné tipy. „Stanovištia, ktoré sme v Dome kultúry Ružinov pripravili, sú o tom, aby seniori dostali informácie z prvej ruky. Pozvali sme napríklad Slovenskú obchodnú inšpekciu, políciu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Úrad práce či zástupcov z Ružinovskej spotrebiteľskej poradne. Seniori mali taktiež možnosť priamo na mieste absolvovať rôzne zdravotné vyšetrenia, mimo iného si napríklad mohli dať zmerať zrak,“ priblížila Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí miestneho úradu v Ružinove. Obľube sa tešili aj prednášky vo veľkej sále kultúrneho domu, tie sú už tradíciou Dňa seniorov. Tento rok boli zamerané na Slovensko a ľudové tradície. „Celé podujatie sme poňali v tomto duchu, Slovensko krásne, môj rodný kraj. Seniori si totiž radi zaspomínajú na zvyky a tradície, ktoré boli za ich mladých čias samozrejmosťou, no postupne sa z našich životov vytrácajú. Prednášky sme preto zamerali na jesenné zvyky, slovenské ľudové výšivky, kroje či modrotlač,“ doplnila Henrieta Valková. Téma tohtoročného Dňa seniorov návštevníkov zaujala, svedčila o tom aj bohatá účasť. Tombola s množstvom zaujímavých cien a koncert hudobného zoskupenia Fats jazz band, ktorý mestská časť podporila aj formou grantu, bola vyvrcholením celého podujatia.

Katarína Kostková

Foto: Stanislav Šenc

 

Vydanie: November 2017