Osobnosť Ružinova: Čakáme na vaše nominácie

Možno ich stretávame každý deň. A možno sme o nich nikdy nepočuli. Ak však poznáte niekoho, kto je podľa vás naozaj výnimočný, niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí, alebo niekoho, kto venuje svoj čas a skúsenosti, aby pomohol iným, nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do nedele 5. septembra.

Nezáleží na tom, či to je niekto, koho vídavame na titulkách časopisov, alebo niekto, kto roky pomáha svojej komunite.

Najmä posledný rok nám ukázal, akí dôležití môžu byť pre nás ľudia, ktorých prácu obyčajne vnímame ako samozrejmosť.

Kritériá nominácie

Návrh na udelenie ocenenia môže predložiť ktokoľvek. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi.

Čo treba urobiť?

Prihlasovací formulár, ktorý nájdete na stránke www.ruzinov.sk, stačí doručiť na adresu miestneho úradu poštou alebo elektronicky až do 5. septembra 2021. Návrhy posúdi komisia školstva, kultúry a športu, vyberie kandidátov, prediskutuje so starostom a predloží ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

ELEKTRONICKY ocenovanie@ruzinov.sk

POŠTOU s označením „OCEŇOVANIE“: Miestny úrad Bratislava - Ružinov Mierová 21 827 05 Bratislava

 

Vydanie: Júl - August 2021