Osobnosti Ružinova: Pošlite nám svoje nominácie

Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana alebo človeka, ktorý je nejakým spôsobom spätý s našou mestskou časťou? Niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí? Nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do 31.augusta.

V posledných rokoch získali toto ocenenie viaceré osobnosti, ktoré za roky a desaťročia svojej profesionálnej kariéry získali rešpekt aj ďaleko za hranicami Ružinova. Medzi laureátov patria napríklad Alfréd Wetzler (v roku 1944 spolu s Rudolfom Vrbom utiekol z koncentračného tábora v Osvienčime a ich správa zachránila životy možno až státisícov ďalších ľudí), infektológ Peter Sabaka, historik umenia a pamiatkar Patrik Guldan alebo vysokoškolský pedagóg Tibor Wallner.

Návrh na udelenie najvyššieho ocenenia mestskej časti môže predložiť ktokoľvek – jednotlivec, občianske združenie alebo inštitúcia. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sú spätí s Ružinovom a ktorí sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webe www.ruzinov.sk, stačí doručiť na adresu Miestneho úradu Bratislava – Ružinov buď poštou alebo elektronicky až do 31. augusta 2023.

Dôležité je, aby boli vyplnené všetky jeho časti – vrátane odôvodnenia, životopisu a (pokiaľ navrhovaný kandidát ešte žije) jeho podpis na súhlase s nomináciou. Návrhy potom posúdi komisia školstva, kultúry a športu, ktorá spomedzi nominácií vyberie kandidátov na udelenie ocenenia, navrhne ich starostovi, a potom tento zoznam predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

elektronicky: ocenovanie@ruzinov.sk

poštou s označením „OCEŇOVANIE – OSOBNOSŤ RUŹINOVA“:

Komisia školstva, kultúry a športu Miestny úrad Bratislava - Ružinov Mierová 2 827 05 Bratislava

 

Vydanie: Júl - August 2023