Ostredky kedysi a dnes

Mestská časť podporila formou grantu výstavbu 10 tabúľ so starými fotografiami, ktoré Ružinovčanom približujú históriu Ostredkov. Tabule dávajú širokej verejnosti možnosť spoznať mestskú časť a pamätníkom zaspomínať si na Ostredky minulosti.

Štrkovec a Ostredky sú ružinovské sídliská, ktorých vznik patrí k prvej celoplošnej výstavbe Bratislavy. Zadávatelia stavby chceli sídlisko postaviť čo najlacnejšie a v čo najkratšom čase. „Uvedeným zapríčinené nedostatky poznačili celú výstavbu a hlavne výskum. Výskum nebol dokončený a už sa muselo stavať,” vyjadril sa Ružinovčan Pavol Štofko. Výstavba sídliska tak trpela technickými nedostatkami, čo sa pri výkone jednotlivých stavebných prác prejavilo v presnosti stavieb a ich technologických postupov, najmä pri realizácii tepelných izolácií, strešných izolácií. Výrazný bol nedostatok materiálu, ktorý sa neustále musel nahrádzať. Bytová výstavba sa vďaka tomu vystavala za 4-5 rokov. „Výstavba škôl trvala dlhšie. Jedna z vystavených tabúľ je umiestnená aj na Základnej škole SNP, .Ostredková, fotografie sú otvorenia tejto školy,” zaspomínal pán Štofko. Takéto tabule sú zaujímavým pripomenutím histórie a aj príležitosťou poučiť sa z nej. „História nám pomáha uvedomiť si a vidieť odkiaľ pochádzame, kde sme a kam smerujeme,” povedal autor projektu Marián Závodný. Autori projektu sa pri tvorbe tabúľ snažili vybrať tie miestne dominanty, ktoré sú či boli niečím zaujímavé, nevšedné, v tej dobe inovatívne - architektonicky, umiestnením, celkovým stvárnením.... Výsledok výrazne ovplyvnilo i to, ku akým fotografiám a dokumentom sa realizátori projektu dostali a mohli s nimi pre účely uvedeného projektu nakladať. Veľa ľudí vidí, lepšie povedané uvedomuje si, iba historickú hodnotu starých budov a budov v mestskej časti Staré mesto, ktoré spája s tradičnými formami umenia z obdobia baroka, gotiky, klasicizmu či renesancie. Žiaľ, pričasto sa zabúda na pamiatky z obdobia súčasnosti časovo bližšieho. Zabúda sa, že po všetkých týchto obdobiach nasledovala architektúra 20. storočia, ktorá v sebe nesie tiež veľa zaujímavostí a pozoruhodných stavieb. Architektúra 20. storočia je bohato zastúpená aj v Ružinove. „Najväčší boom nastal pre Bratislavu v 20. storočí, kedy začala v meste mohutná výstavba. Väčšina stavieb v Ružinove pochádza zo 60. rokov minulého storočia, kedy sa začali budovať sidliská. Okrem nich tu máme aj veľmi zaujímavú architektúru, napríklad budovu Kerametalu, a takisto aj bývalý Obchodný dom Ružinov, ktorý mal svoje architektonické hodnoty,” uviedol Maroš Mačucha z Bratislavskeho okrášľovacieho spolku.

Fotografie pripomínajú minulosť. Ich pomocou sa dá dozvedieť viac o našich predkoch, o tom ako žili. A možno práve na niektorej z vystavených desiatich nájdete niekoho, koho poznáte tak, ako poslanec Martin Patoprstý: „Pre mňa je najvzácnejšia tá z ihriska na Mesačnej, kde sú dve dievčatká. Sú to mojetety. Obidve bývajú ešte stále na Ostredkoch, jedna dokonca stále v tom istom byte na Sputnikovej ulici.” Historické tabule sú rozmiestnené po celých Ostredkoch. Každému, kto prechádza okolo, približujú históriu mestskej časti a možno ho donútia na chvíľočku sa zastaviť a možno v ňom aj vyvolaj ú príjemné spomienky a vyčaria úsmev na tvári.

Marianna Podlucká

Foto: Radoslav Hoblík

 

 

Vydanie: Január - Február 2018